Foto: Albin Hillert /Ikon

Barn

Här hittar du alla barnverksamheter i Torsby pastorat. Här finns både förskolan Lyckan, Måndagsklubben, barnkörer och en öppen förskola.

Förskolan Lyckan

Torsby pastorat driver förskolan Lyckan, i Lycke gamla församlingshem.

Församlingshem

Öppna förskolan

Öppen förskola i Harestads församlingshem för barn 0-6 år och medföljande vuxen. Måndagar kl. 09.30-12 under terminerna.

Måndagsklubben

I Torsby församlingshem, måndagar kl. 14.30-17.30 med start v.36

Stjärnkören

Stjärnkören är en kör för barn i lågstadiet. Kören övar på måndagar kl. 15.00 i Torsby församlingshem.

Voice of Angels

Voice of Angels är en kör för barn som går i mellanstadiet. Kören övar på måndagar kl. 15.45 i Torsby församlingshem.