Foto: G Skogman

Ditt medlemskap gör det möjligt

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan skall kunna fortsätta sin verksamhet. Tack vare våra medlemmars kyrkoavgifter kan vi erbjuda en mångfaldig verksamhet. Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer sju av dem:

Vill du bli medlem?

Har du tidigare gått ur Svenska kyrkan eller har du aldrig varit medlem?

Du är varmt välkommen till oss om du vill bli medlem!

Klicka nedan för att öppna blanketten för anmälan om inträde, skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den till församlingen där du är skriven.

 

Blankett: Anmälan om inträde i Svenska kyrkan (PDF-fil)


Behöver du hjälp eller vill att vi skickar dig en blankett ringer du din församlingsexpedition enligt nedan.

Köpingsbygdens församlingsexpedition

Tel 0221 - 77 30 00

Malma församlingsexpedition

Tel 0221 - 77 30 03
 

Om du vill gå ur Svenska kyrkan tar du kontakt med någon av församlingsexpeditionerna för att få en utträdesblankett.
Du måste alltid egenhändigt underteckna din utträdesanmälan!

Livets stora händelser

Dop, konfirmation, vigsel och begravning, alla är de stora händelser i människors liv. Att Svenska kyrkan finns vid dessa tillfällen tar många för givet, men det är tack vare våra medlemmar vi kan erbjuda dessa tjänster.

Tänk på att om den som inte är medlem inte heller kan få en begravning i Svenska kyrkans ordning. Det vill säga att man får då ingen präst eller musiker från Svenska kyrkan, och man kan heller inte ha en begravning i kyrkan. Detta är något man bör berätta för sina anhöriga om man begär utträde, eftersom det annars kan vara chockartat för de efterlevande som kanske utgår från en begravning i svenska kyrkans ordning.

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Våra diakoner jobbar särskilt mycket med ensamma, sjuka och socialt utsatta människor. Ett exempel är till de stora högtiderna jul och påsk, när det är extra svårt att vara ensam, då vi bjuder in till gemenskap och omsorg.

På Köpings lasarett finns vi i form av sjukhuskyrkan, som möter både patienter och personal som behöver stöd eller någon att tala.

Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar.

Svenska kyrkans internationella arbete gör skillnad för människor i svåra situationer i andra länder. Hjälparbetet betyder för många utsatta människor möjlighet att överleva, utvecklas och att känna hopp.

Barn och ungdomar

150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

I våra församlinger erbjuder vi verksamhet för alla barn, från 0 år och uppåt. Några exempel är klapp och klang, babyrytmik, barnkörer, öppen barnverksamhet, mini-oasen, club Malmön, oasen, barn- och ungdomsfestival med mera.

Kultur, musik och körer

I Svenska kyrkan kan du sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

Det finns fler än 10 olika körer i Köpingsbygdens och Malma församlingar. Det finns säkert en som passar dig också. Vill du inte sjunga är du välkommen att avnjuta musik på någon av våra musikgudstjänster eller konserter.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

Inom Köpingsbygdens och Malma församlingar har vi totalt åtta kyrkor. Alla bär de på sin historia. Förutom en plats att fira gudstjänst på  är de även uppskattade som en tyst avskild plats för egna tankar. De utgör också en utmärkt plats för olika musikevangemang och konserter.

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.

Det behöver heller inte vara en kris av stora mått, det kan också vara en personlig kris, vilket är lika smärtsamt för den drabbade personen. Vi finns som stöd i alla typer av kris.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Du är alltid välkommen att höra av dig. Vill du hellre söka svar i stillheten är du välkommen att besöka en kyrka föra att tända ett ljus, be en bön eller bara sitta ned i stillhet.