Foto: Arne Hyckenberg

Väg in i i samhället

Nyhet Publicerad

Förra höstens flyktingkris med stora mängder nyanlända var en utmaning för det svenska samhället. Många människor behövde omedelbar hjälp med det mest nödvändiga, som tak över huvudet och något att äta. I Saltsjöbaden blev församlingshemmet sovsal och nätverk av frivilliga organiserade insamlingar av kläder och annat nödvändigt. Ett år senare ser behoven annorlunda ut, men arbetet fortsätter med oförminskad kraft.

–Även om det skett en avmattning med stängda gränser och en annan politik, är det lika akut i världen och nöden är densamma. Varje dag tvingas 42 000 människor lämna sina hem världen över. Vi blir berörda av det vare sig vi vill det eller inte, eftersom det är så många som kommit hit. De är här och världen är här. Det vi gör, om vi blundar och stänger ute, kommer att påverka hur vi ser på varandra. Nu brådskar det att inkludera dem som redan kommit, säger Annchristine Björk, präst och samordnare för kyrkans flyktingarbete i Saltsjöbaden.

För Annchristine Björk är det en självklarhet att flyktingarbetet är en del av kyrkans och hennes eget uppdrag.
–Att vara präst är att vara med människor i nöd. När vi bryter brödet i gudstjänsten gör vi det med orden ”en enda mänsklighet”. Det går givetvis inte att vara till för alla alltid, men det är en föresats vi måste ha. Vi har olika uppgifter, men vi hör ihop. Vi har lovat att vara där för världens barn. Det kan ske på olika sätt, men att vi måste göra det är inget att diskutera, säger Annchristine Björk.
Vilken insats kan man kräva av sig själv och andra för att vara där för behövande?
–Man behöver inte alltid göra så mycket. I kyrkan tänker vi ibland alldeles för mycket på vad vi ska prestera. Det viktiga är vår hållning till medmänsklighet och att inte säga en sak och göra en annan. I Saltsjöbaden är vi noga med att olika grupper, som nyanlända och äldre människor, inte ställs mot varandra. Det är inte första gången det är en kris för mänskligheten och äldre har ofta egna erfarenheter av en orolig värld som de kan dela med sig av i samtal. Den som delar med sig gör också något för sig själv. Rent egoistiskt vill jag kunna berätta för mina barn om trettio år, att jag försökte göra något, säger Annchristine Björk.

Dräglig tillvaro
Just nu bor cirka 35 nyanlända i Saltsjöbaden. Det är både större hushåll och några ensamstående kvinnor. De är både kvotflyktingar, från flyktingläger i Uganda, som fördelats av regeringen till kommunerna och etableringsflyktingar från bl.a. Eritrea, Somalia och Etiopien. Alla har uppehållstillstånd och kommer att få stanna.
Kommunerna har ansvaret under etableringsfasen som är två år. Det sker enligt riksnormen för socialbidrag på miniminivå, vilket inte är mycket mer än ett boende och en säng. Det betyder att det krävs hjälp med mycket för att de ska få en dräglig tillvaro och så snabbt som möjligt integreras i samhället.

Två Facebook-grupper är viktiga verktyg för att det ska fungera. Den äldsta är ”Flyktinghjälpen i Saltsjöbaden” som startar insamlingar och kanaliserar det människor vill skänka. Den andra är ”Välkommen till Saltsjöbaden”, för den som vill engagera sig personligen.
–Det finns en stor och god vilja att hjälpa till, säger Lotta Ljungman Stenhardt som koordinerar arbetet med kommunen och de ideella krafterna i Saltsjöbaden.

Svenska. En introduktion i ”böjningarnas svåra konst” Foto: Arne Hyckenberg

Aktiviteter där man träffas
För Lotta Ljungman Stenhardt kom engagemanget naturligt. När det strömmade in flyktingar till Centralen förra hösten, var hon bland de många som var där för att hjälpa till. Idag ser behoven lite annorlunda ut.
–Det är inte lika många som behöver akut hjälp nu. Men vi hinner ändå inte med allt det vi vill göra. Det behövs hjälp att arrangera aktiviteter på fritiden, gärna i Saltis. Killarna som kommer vill spela fotboll och flera av tjejernas favoritsport är basket. Det är inte så lätt att komma in och hitta träning som inte är på elitnivå. Vi har en fotbollscup på gång, men det finns utrymme för hur mycket som helst. Det kan vara idrott, dans, yoga eller något annat där man kan vara tillsammans med andra för integration, säger Lotta Ljungman Stenhardt.

Populära språkcaféer
Lotta Ljungman Stenhardt organiserar de språkcaféer som hålls varje vecka i församlingshemmet och på biblioteket. Birthe Horn och Ingela Engblom ansvarar för torsdagarnas språkcaféer. Det är också många andra som hjälper till med caféerna som är mycket populära bland de nyanlända.
–De som kommit är alla ambitiösa och önskar att vi inte ska sluta med språkcaféer, även om de nu går på SFI för att lära sig svenska, säger Lotta Ljungman Stenhardt.

Ingela Engblom arbetar även med insamlingarna som pågår genom Facebook-gruppen.
–Vintern är här och det har varit viktigt att hjälpa till med varma jackor och skor. Det har alla nu. Täcken och kuddar har också varit viktigt, eftersom det varit problem med värmen. Till helgen är det dags att julpynta lite. Vår främsta uppgift är att få våra nya grannar att trivas i Saltsjöbaden. Tanken är ju att vi från och med nu ska leva tillsammans, säger Ingela Engblom.

Motiverade, kunniga och duktiga
Birthe Horn var en av de första volontärerna som började med språkcafé i kommunen. Hon tvekade inte, när hon blev tillfrågad att ställa upp som volontär. Med 35 års yrkeserfarenhet från Sida och många resor till krisdrabbade länder har Birthe Horn nu möjlighet att arbeta på ett nytt sätt.
–Jag har sett mycket i de här länderna, men nu är det möten med människor som gäller utan att behöva skriva promemorior för Sida. Många av dem som har lyckats ta sig hit har gjort det under förfärliga omständigheter. De är otroligt motiverade, kunniga och duktiga och de kan bidra med mycket, säger Birthe Horn.

Extra satsning

Sedan 2015 har Svenska kyrkan satsat extra mycket på arbetet för flyktingar och asylsökande. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna, i flyktinglägren och längs flyktvägarna i Europa. I Sverige erbjuder församlingar språkträning och mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen. Med anledning av de fortsatta stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har kyrkomötet beslutat att anslå 60 miljoner kronor per år till och med 2019.

 

Läs mer

Har du ett rum ledigt?

Nacka kommun söker bostad till nyanlända Nackabor. Kanske har du möjlighet att hyra ut en bostad till Nacka kommun, som i sin tur hyr ut den till nyanlända.