Foto: Linda Maria Thompson

60 miljoner per år till flyktingarbetet

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan avsätter 60 miljoner kronor per år till arbetet med flyktingar och asylsökande. – Jag är stolt över att kyrkomötet fortsätter att ta ansvar för det viktiga arbetet för människor på flykt, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

 

Sedan 2015 har Svenska kyrkan satsat extra mycket på arbetet för flyktingar och asylsökande. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna, i flyktinglägren och längs flyktvägarna i Europa. I Sverige erbjuder församlingar språkträning och mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen.

Svenska kyrkan finns på plats där behoven är som störst, i flyktingläger i och omkring Syrien, Irak och på Afrikas horn. Vi stöder akuta humanitära insatser och bedriver ett långsiktigt arbete för människor på flykt.

Till detta omfattande arbete anslog förra årets kyrkomöte 75 miljoner kronor. Med anledning av de fortsatta stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har kyrkomötet nu beslutat att anslå 60 miljoner kronor per år till och med 2019.

– Jag gläds över kyrkomötets beslut som gör det möjligt att långsiktigt säkerställa det här viktiga arbetet. Som kyrka är det vår skyldighet att stå upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter, och att arbeta med grundorsakerna till dagens flyktingströmmar, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att besluta om hur pengarna ska fördelas.

LÄS MER om Svenska kyrkans flyktingarbete