Ansvarsfördelning - samfälligheten och församlingen

Nyhet Publicerad Ändrad

Vem ansvarar för vad när det gäller vård och underhåll av våra kyrkor? Nu har en lista tagits fram. Läs den här.

Ansvarsfördelning
mellan Samfälligheten Gotlands Kyrkor och församlingarna vad avser vård och underhåll av församlingarnas kyrkor och Visborgskyrkan i Visby

 Samfällighetens ansvar

Byggnadskroppen    

-       Tak, väggar och golv

-       Fönster, portar och dörrar

-       Vägg-, valv- och takmålningar

Inredning

-       Altare med fast anbringad altarprydnad

-       Predikstol

-       Fasta bänkkvarter

-       Läktare

Installationer

-       Värmesystem

-       I byggnadskroppen anbringat elsystem med kopplingsanordningar

-       Åskledaranläggning

 Övrigt

-       Stigluckor

Församlingens ansvar

Allt övrigt såsom

-       Klockor

-       Orgel

-       Krucifix

-       Utsmyckningar

-       Inventarier

-       Belysningsanordningar inkl. elledningar i armaturer

-       Ljudanläggningar

Här hittar du dokumentet i wordformat. Länk