Foto: Natalia Svensson

Mer om Skapelsetid

Här finner ni information om Skapelsetid och Skapelsebussen om ni från en församling eller pastorat vill ordna en aktivitet under Skapelsetid.

Nu är det fjärde året som vi tillsammans i Visby stift firar och uppmärksammar Skapelsetid. Det har bjudits in till Skapelsemässor och pilgrimsvandringar runtom på ön. För att sprida budskapet än mer så finns det möjlighet att i år ta hjälp av Skapelsebussen. Bussen kan komma innan eller efter er gudstjänst, pilgrimsvandring, stick-träff, pysselkväll, familjegudstjänst, föreläsning eller vad ni bjuder in till under Skapelsetid. Skapelsebussen åker även runt och har med sig klimatsmarta smakprover, odlingstips, utställning, boktips, matkalkylator med mera. 

Bussen bokas innan den 31 maj och schemat nedan ↓ hålls uppdaterat.

Tagga alla aktiviteter som läggs upp i församlingens kalendrar med "klimat" samt ange gärna "Skapelsetid" någonstans i gudstjänstens/aktivitetens rubrik, då kan du söka aktiviteter i hela Svenska kyrkan. #Skapelsetid​.

Svenska kyrkans hemsida finns mer information och material som kan användas av församlingar och pastorat. För personal finns även information på vår interna sida Kornet.