Lunchbön i Säby kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

En stunds stillhet

Vad: Lunchbön

Tid: Vardagar 13.00, pågår ca 15 minuter (ej onsdagar, då är det mässa)

Plats: Säby kyrka

Start: 17 februari

En nyhet under våren är att lunchbön införs i Säby kyrka varje vardag klockan 13.00 (utom onsdagar då det är lunchmässa).

De nya lunchbönerna börjar på fettisdagen den 17 februari klockan 13.00 och avslutas med kaffe och semlor dagen till ära.

Präst Martin Reberg svarar på några frågor kring lunchbönen:

Hur lång är lunchbönen?
Lunchbönen börjar klockan 13 och pågår i 15 minuter. Då en präst eller diakon alltid är med och leder finns det möjlighet för samtal efteråt.

Hur ser innehållet ut?
Böneformen är hämtad från Taizé (en fransk kommunitet) och heter Be tillsammans. Det är en enkel böneform med matnyttigt innehåll som håller i längden. Andakten är av meditativ karaktär i bibelläsningarna, sångerna, ljuständningen, tystnaden och stillheten.

Vad innebär en lunchandakt?
Under flera år har det funnits ett dagligt andaktsliv i Säby kyrka i tidegärdens tideböner. Då många upplevt ett motstånd i denna böneform kommer innehållet förpackas om i en annan form som många har uttryckligen längtat efter. Den fasta ordningen består men innehåller mer sång, tystnad och stillhet. En bristvara i våra splittrade och uppkopplade liv.

Vad är syftet med lunchandakterna?
Syftet med lunchandakterna i Säby kyrka är att ge plats och skapa en rytm för det dagliga bönelivet i Salems församling. Böneformen är enkelt utformad med meditativa sånger, stillhet, tystnad och ljuständning. En rastplats mitt på dagen där man kan andas ut oro och stress och andas in nytt livsmod.

Varför är tystnaden viktig?
Sången och tystnaden hjälper oss att stanna upp. Att som någon sa: "göra sig anträffbar inför Gud." (Bild från taize.fr)