Foto: Gabrielle Andersson

Fira gudstjänst i Salems församling

En vanlig vecka firas tre gudstjänster i Säby kyrka. En lunchmässa, en kvällsmässa och en högmässa eller familjemässa. Under sommarmånaderna flyttar söndagens mässa till Salems kyrka och vid vissa helgdagar som till exempel Kristi himmelsfärd och under påsken ser gudstjänstschemat lite annorlunda ut. 

Veckans gudstjänster i Säby kyrka

LUNCHBÖN 
Tisdagar, torsdagar och fredagar 13.00. 
En andakt som innehåller bön, bibelläsning, sång, ljuständning och tid för egen reflektion. Lunchbönen tar cirka 15 minuter.

KVÄLLSMÄSSA
Tisdagar 18.00–18.30. 
En stilla gudstjänst med nattvard där du får möjlighet att lämna över veckan som varit och ladda om inför helgen. Kvällsmässan tar cirka 30–40 minuter.

LUNCHMÄSSA
Onsdagar 13.00–13.30. 
En enkel gudstjänst mitt i veckan. Ett bra sätt att stanna upp och hämta kraft genom sång, bön och nattvard. Lunchmässan tar cirka 30 minuter.

HÖGMÄSSA
Söndagar jämna veckor 11.00–12.00, därefter kyrkkaffe. 
En högmässa är en högtidligare gudstjänst som firas på söndagar och helgdagar. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra. Vi sjunger psalmer och ber för oss själva och andra. Högmässan tar cirka 60 minuter.

MÄSSA MED SMÅ OCH STORA
Söndagar udda veckor 11.00–12.00, därefter kyrkkaffe. 
Det är inte alltid lätt att sitta still så länge som en vanlig gudstjänst pågår och ibland kan det vara svårt att hänga med i vad prästen pratar om. Den här mässan är en lite kortare och enklare mässa, men lika mycket ”på riktigt” som en högmässa. Oavsett ålder är du välkommen på alla gudstjänster. Mässa med små och stora tar cirka 45 minuter.