Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att möta människor i utsatta livssituationer. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Vi är alla beroende av våra medmänniskor och ibland behöver vi lite extra stöd. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Diakoni är kyrkans sociala arbete med uppdrag att genom delaktighet, respekt och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Grunden för diakonin är Guds kärlek och hur Jesus mötte människor. Diakoni handlar om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck, det är solidaritet med de svaga och hjälp till människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

Öppen diakonimottagning

Torsdagar 15.30–17.00
Sakristian i Säby församlingshem
Samtalstid 20–30 minuter. Står dörren öppen till Sakristian är det bara att kliva in. Är dörren stängd är du välkommen att vänta i caféet. Besöket är kostnadsfritt och diakonerna har tystnadsplikt.

Det går också  bra att boka en annan tid. Hör då av dig till någon av diakonerna, kontaktuppgifter finns nedan. Har du inte möjlighet att ringa, smsa eller mejla finns det möjlighet att lämna en lapp med namn och telefonnummer i receptionen, så tar någon av diakonerna kontakt med dig så snart som möjligt.

Till dig som söker någon form av stöd för mat och uppehälle så ber vi dig ta med papper som visar dina inkomster och utgifter.
Diakonen fyller vid besöket i ett underlag som ligger till grund för vilken hjälp du kan få av församlingen. Det tar några dagar innan du får besked.