Församlingspedagog Eva pratar inför en grupp med barn.

Skola – Kyrka

Varför firar vi jul, påsk och andra högtider? Vad betyder den gyllene regeln? Hur såg samhället ut på 1100-talet när Salems kyrka byggdes? Salems församling erbjuder flera olika program för förskole- och skolklasser.

Kyrkan vill vara en resurs för skolan. Med läroplanen som grund vill kyrkan komplettera och stödja grundskolans pedagoger i arbetet med undervisning om tro, religion, tradition, kulturarv, värdegrund och Bibelns berättelser.

Församlingen bjuder på alla arrangemang och allt material. Ibland kan det snabbt bli fulltecknat, så först till kvarn…

JULSPEL (Förskola och förskoleklass)
Kejsaren har kallat till skattskrivning i staden Betlehem…
Förskolor och förskoleklasser i Salem är välkomna på julspel i Säby kyrka. Julspelet är ett interaktivt spel med sång och musik.

PÅSKSPEL (Åk 1)
Det är fest i Jerusalem! Jesus och hans vänner är på väg dit…
Årskurs 1 i Salem är välkomna på påskspel i Säby kyrka. Påskpelet är ett interaktivt spel med sång och musik.

KYRKVISNING (Åk 2)
Salems kyrka är inte bara en gammal kyrka från 1100-talet, utan också barnen i Salems kulturarv. Årskurs 2 är välkomna till Salems kyrka för att få höra berättelser om sin kyrka.

BIBELÄVENTYR (Åk 3–4)
Församlingens två bibeläventyrare, lärare och elever äventyrar sig igenom Bibeln med hjälp av kartor, trolleri, drama, sång och berättelser. Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt läromedel som är anpassat efter skolans läroplan och som leds av utbildad och licensierad instruktör.

I Årskurs 3 äventyrar vi oss igenom Gamla testamentet och i årskurs 4 äventyrar vi oss igenom Nya testamentet.

Läs mer om vad Bibeläventyret är här.