Skylt som syns vid stensäkrade gravar med följande text: Gravstenen är nedlagd av säkerhetsskäl. Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen 070-456 81 79.
Foto: Helene Vejde

Stensäkringskontroller av gravstenar

Under hösten 2022 har stensäkringskontroller utförts på Säby begravningsplats. Fortlöpande kommer skyltar att sättas upp vid berörda gravar. De som fått en skylt på graven kommer att bli kontaktade via brev.

För dig som är gravrättsinnehavare gäller följande:
Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket också omfattar gravanordningen enligt 7 kapitlet 3 § i begravningslagen. Gravstenar som är dåligt förankrade är en säkerhetsrisk både för besökare och för personal på kyrkogården.

Om en sten på gravplatsen inte blir godkänd kommer en skylt att sättas upp och stenen kommer förses med en provisorisk säkring för att inte orsaka eventuell skada.

Ett informationsbrev kommer att skickas ut till gravrättsinnehavare vars gravsten påvisats vara osäker.

Gravrättsinnehavaren har ansvar för säkerheten samt för att åtgärda de gravstenarsom inte klarar besiktningen.

Åtgärdsarbetet handlar i de flesta fall om ommontering. Ny dubbning och/eller nyförankring av gravstenen behöver då ofta utföras för att erhålla den stabilitet som anges i CGK:s riktlinjer.

Efterkontroll av berörda gravstenar planeras att utföras under våren 2024.

Se mer information på CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) webbsida.

Vi saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravar
Se i listan här:
Gravar som saknar gravrättsinnehavare på Säby begravningsplats (pdf, 144kB)

Vid frågor kontakta Salems kyrkogårdsförvaltning:
Telefon 070-456 81 79 (tisdagar och torsdagar 10.00–12.00.)
E-post salems.kyrkogard@svenskakyrkan.se