Skylt som syns vid stensäkrade gravar med följande text: Gravstenen är nedlagd av säkerhetsskäl. Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen 070-456 81 79.
Foto: Helene Vejde

Gravvårdssäkerhet

Enligt lag är kyrkogårdsförvaltningen ytterst ansvarig för att gravvårdarna är säkert monterade gentemot allmänheten. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården monteras enligt Centrala gravvårdskommitténs (CGK) regler.

Under 2023 har Salems kyrkogårdsförvaltning utfört stensäkerhetskontroller på sina begravningsplatser. Resultatet blev att ett antal av gravvårdarna underkändes. Dessa markerades med käpp och ett band. Gravrättsinnehavarna kontaktats sedan för åtgärder av sina respektive gravstenar. Fortfarande finns det gravvårdar med käpp och band kvar. Flertalet av dessa saknar gravrättsinnehavare. Om du är släkting, närstående eller har information om någon av gravplatserna i listorna nedan, kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen.

Stensäkerhetskontroller kommer att utföras på Salems kyrkogård och Säby begravningsplats med återkommande intervall.

För dig som är gravrättsinnehavare gäller följande:
Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket också omfattar gravanordningen enligt 7 kapitlet 3 § i begravningslagen. Gravstenar som är dåligt förankrade är en säkerhetsrisk både för besökare och för personal på kyrkogården.

Se mer information på CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) webbsida.

Vi saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravar
Se i listor för respektive kyrkogård här:
Gravar som saknar gravrättsinnehavare på Säby begravningsplats (pdf, 147kB)
Gravar som saknar gravrättsinnehavare på Salems kyrkogård (pdf, 125kB)

Vid frågor kontakta Salems kyrkogårdsförvaltning:
Telefon 070-456 81 79 (tisdagar och torsdagar 10.00–12.00.)
E-post salems.kyrkogard@svenskakyrkan.se