Sjung i kör
Foto: Malin Van den Poel

Sjung i kör

I våra körer får alla känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans. Målet är att ha roligt tillsammans och utvecklas musikaliskt och som människor. I Salems församling finns körer för alla åldrar.

Körer för barn

I våra körer får barnen känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans.

Körer för unga

Ungdomskören är för ungdomar mellan 14 och 20 år. Kören övar på torsdagar 17.45–19.00 i Säby kyrka och församlingshem vid Salems centrum.

Körer för vuxna

Sjung och musicera tillsammans med andra och upptäck glädjen i att få sjunga och utvecklas musikaliskt