Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjung i kör

I våra körer får alla känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans. Målet är att ha roligt tillsammans och utvecklas musikaliskt och som människor. I Salems församling finns körer för alla åldrar.