Borgerlig begravning

När den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan kan man ordna en borgerlig begravning, det vill säga en icke-kyrklig akt.

En borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni efterfrågas av många som inte är medlemmar i något religiöst samfund. En borgerlig begravningsceremoni är en stund för samling och avsked, planerad och genomförd i nära samarbete med efterlevande och med fokus på den avlidnes uttalade, eller på annat sätt kända, önskemål. Det finns ingen fastställd ram. Samtal med efterlevande, och lyhördhet för olika synpunkter, är en självklarhet. Ceremonin kan genomföras med eller utan stöd av en officiant.

En passande och värdig lokal utan religiösa symboler ska kunna erbjudas för en borgerlig ceremoni och ingår i begravningsavgiften. Kostnaden för medverkan av musiker och officiant ingår däremot inte. 

Svenska kyrkan är, med undantag för kommunerna Stockholm och Tranås, huvudman för begravningsväsendet i Sverige Från 1 januari 2016 infördes en gemensam begravningsavgift för alla områden där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Svenska kyrkan i Salem är huvudman över sin begravningsverksamhet.

BEGRAVNINGSAVGIFT 2021

Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per intjänad hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 632,50 kr per år, eller knappt 53 kr per månad. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webb

Borgerlig begravning i Kyrkskolan

Kyrkskolan, som ligger strax utanför kyrkogårdsmuren runt Salems kyrka har nyligen varsamt renoverats till moderna och mycket funktionella lokaler. I södra delen inryms två salar, varav S:t Eriks sal är utrustad och inredd så att den lämpar sig utmärkt för såväl icke-religiösa ceremonier som för sammankomster inom församlingsverksamheten. Det finns moderna ljus- och ljudanläggningar och möjlighet till flexibel inramning och möblering vid akten. Lokalen rymmer i detta sammanhang cirka 30 personer, men kan genom möbleringen även anpassas för färre besökare.

Bilderna nedan visar hur en borgerlig begravningsceremoni kan se ut.

Begravningsombud

Sedan staten och Svenska kyrkan skildes åt år 2000 finns i varje kommun ett eller flera begravningsombud. Dennes uppgift är att på olika sätt tillvarata de icke kyrkotillhörigas intressen beträffande begravningsverksamheten. Salems kommun och Salems församling kan lämna uppgift om hur du kan få kontakt med ombudet.

Här kan ni komma i kontakt med ett begravningsombud:
Arvas Liljefors, Noomi.
073-365 10 46 eller noomi.liljefors@telia.com