Gräsmattor med gravstenar och grusgångar mellan gravarna. Ett flertal stora träd och buskar syns också, bland annat en paraplyalm som är ett träd där trädkronan hänger som ett paraply över trädstammen.
Foto: Lena Lindh

Kyrkogård

Det finns olika typer av gravar på våra kyrkogårdar, olika gravskick. Här kan du läsa om de olika gravskicken.

Minneslundar

Vi har två minneslundar, en på Salems kyrkogård och en på Säby begravningsplats. Minneslundarna är avsedda att ge en anonym grav, där avlidnas aska grävs ned eller strös ut inom ett gemensamt område. Detta utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus.

Askgravplatser 

Vi har tre kvarter med askgravplatser på Säby begravningsplats, Granen, Lärken och Tallen. En askgravplats är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Urnan gravsätts vid en sten med möjlighet att köpa till en namnbricka som fästs på stenen. Det finns plats för två askor vid varje sten. Anhöriga får delta vid urnsättning. Besökare får endast medverka till smyckning med snittblommor i vas och med ljus, vintertid även ljuslykta och vinterkrans.

Urngrav

En gravplats för urnor med gravsten och planteringsyta. Plats för upp till 6 urnor.

Kistgrav

En gravplats för kista med gravsten och planteringsyta.