Foto: Anna Björkdahl

Kyrkogård

Säby begravningsplats


Säby begravningsplats ligger belägen i Salem granne med E4:an. En vacker plats med möjlighet till en stunds stillhet trots närheten till motorvägen.  

Historik
Begravningsplatsen invigdes 1908 då det inte längre fungerade att ha kistbegravningar nere vid kyrkogården invid Salems kyrka ett stenkast bort. På kyrkogården finns ett vackert gravkapell och en klockstapel (byggd 1936).

Hitta hit
Ta avfart Salem/Rönninge och kör tvärsöver korsande väg precis nedanför avfarten om du kommer norrifrån. Kommer du norrifrån sväng vänster efter avfarten och sedan första vänster vid skylt Säby begravningsplats. Adress: Salemsvägen 100, Rönninge. Buss: Buss 708 stannar vid hållplats Säby begravningsplats. Parkering finns för besökare.  

 

Salems kyrkogård

Mer information kommer. 

Minneslundar

 
Minneslunden, Säby begravningsplats

Minneslunden är avsedd att ge en anonym grav, där avlidnas aska grävs ned eller strös ut inom ett gemensamt område. Detta utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga.
Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus.

Säbylunden, Säby begravningsplats

Säbylunden ger möjlighet till gravsättning av aska eller askurna på en bestämd plats inom ett gemensamt område. Detta utförs med eller utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till smyckningen endast med snittblommor och ljus.

Minneslunden, Salems kyrkogård

Minneslunden är avsedd att ge en anonym grav, där avlidnas aska grävs ned inom ett gemensamt område. Detta utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus.

 

Minneslunden Säby begravningsplats
Minneslunden Salems kyrkogård

Sittande man, konstnär: John Runer.