Foto: Sören Lindblom

Att välja grav

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år. På Salems församlings begravningsplatser finns det fyra typer av gravplatser: minneslund, askgravplats, urngrav och kistgrav. Här kan du läsa om de olika gravskicken.

När någon avlidit, bör hans önskan om kremering och om gravsättning såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller annars ordnar med gravsättningen. 

5 Kap. 1 § Begravningslagen