En liten bebis blir döpt. En präst håller sin hand på bebisens huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap.

Du behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas. 

Boka dop

Du kan boka dop och eventuell lokal för dopkalas direkt här på webben eller genom att ringa eller mejla till församlingen.

Boka dop

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?