Foto: Anna Björkdahl

Gravskötsel

Som gravrättsinnehavare kan man beställa plantering enligt prislistan. Beställning kan göras för ett helt år i taget.

Tvättning av gravvård kan beställas av kyrkogårdsförvaltningen (utförs endast sommartid).

Prislista för gravplantering 2024

För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon: 070-456 81 79 (nås bäst tisdagar och torsdagar 10.00–12.00.)
Tala gärna in ett meddelande om du vill att vi ringer upp. Ange telefonnumret tydligt.
Du kan också kontakta oss via e-post: salems.kyrkogard@svenskakyrkan.se