Foto: Anna Björkdahl

Dop, vigsel och begravning

Salems församling finns för dig i livets alla skeden. Här kan du läsa om dop, vigsel och begravning.