Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

Vid begravningen får vi ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Begravningsskick i Salems församling

Kistgrav

En gravplats för en kista med gravsten och planteringsyta.

Minneslund

Gemensam anonym begravningsplats. De anhöriga är inte med när stoftet sprids.

Urngrav

En gravplats för urna med gravsten och planteringsyta. Plats för fler personer.

Askgravplats

Ett mellanting mellan urngrav och minneslund där förvaltningen står för skötseln. Urnan begravs vid en sten med namnskylt. 

I Salems församling finns bårtäcken att låna utan kostnad. I Säby kyrka finns ett lila, i Salems kyrka finns ett blått.