Foto: Congerdesign/Pixabay

Begravning

Vid begravningen får vi ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga och ibland svåra
situationer som livet ställer oss inför. Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst eller ordning från ett annat trossamfund.

Gräsmattor med gravstenar och grusgångar mellan gravarna. Ett flertal stora träd och buskar syns också, bland annat en paraplyalm som är ett träd där trädkronan hänger som ett paraply över trädstammen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi sköter om och ansvarar för Salems församlings begravningsverksamhet och begravningsplatser: Salems kyrkogård, Säby begravningsplats och Söderby begravningsplats.

I Salems församling finns bårtäcken att låna utan kostnad. I Säby kyrka finns ett lila, i Salems kyrka finns ett blått. I Kyrkskolan finns två bårtäcken som kan lånas vid borgerlig begravning, ett mörkgrått och ett vitt bårtäcke.