En präst klädd i mässhake står bakom altaret och häller upp vin i nattvardskalken.

Gudstjänst

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, ber både enskilt och tillsammans, läser ur Bibeln och tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion. En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är.

Kanske kan uttryckssätten i gudstjänsten upplevas som främmande innan man vant sig och lärt sig. Men så är det ju faktiskt också inom idrott eller yrkesliv, det tar en tid innan man lärt sig kulturen och språket. I varje gudstjänst finns en ”bön om förlåtelse”. Där får vi möjlighet att lämna över det som blev fel, det som inte blev alls, det som var elakt eller likgiltigt och låta Gud ta hand om det.  

Resten av gudstjänsten får vi bara ta emot, den är prestationsfri. Vi får lyssna och ta till oss predikan som talar om Gud, tro och livet, nästan som en inspirationsföreläsning.

Ofta så används orden Gudstjänst och Mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard.  Då får vi dela nattvardens gemenskap med varandra som ett uttryck för Guds omsorg om oss och vår omsorg om varandra. 

Samtidigt som vi får lämna det som har varit ger gudstjänsten oss kraft inför den kommande veckan. På så vis kan det vara skönt att fira gudstjänst varje söndag som en del av veckans rytm. Vi får sätta punkt och börja om på nytt.

I Salems församling firas de flesta söndagsgudstjänsterna i Säby kyrka klockan 11.00. Efter gudstjänsten serveras alltid kyrkkaffe där de gudstjänstbesökare som önskar ytterligare gemenskap är välkomna att delta. Läs mer om gudstjänster i Salems församling och se kalendariet för kommande gudstjänster och aktiviteter i kyrkorna.