Foto: Gustaf Hellsing

Kollekter

Kollekt är alltid en frivillig gåva – en gåva från den som kan avstå till den som behöver. Varje söndag tas kollekt upp i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Här kan du se vart pengarna går.

Kollektgåvor kan antingen skänkas kontant eller via Swish-nummer 123 213 77 35. Skriv kollekt+datum som meddelande. Om du swishar kollekt vid dop, vigsel, begravning eller vid dagar då församlingen inte firar gudstjänst går pengarna till församlingens diakoni.

Tack för din gåva, din gåva behövs och gör skillnad!

JANUARI 2023

1 januari Nyårsdagen: Act Svenska kyrkan (F).
6 januari Trettondedag jul: Act Svenska kyrkan (R).
8 januari Första söndagen efter Trettondedagen: Flyktingkassan i Strängnäs stift (S).
15 januari Andra söndagen efter Trettondedagen: Församlingens diakoni (F).
22 januari Tredje söndagen efter Trettondedagen: Svenska Bibelsällskapet (R).
29 januari Fjärde söndagen efter Trettondedagen: Svenska Kyrkans Unga (R).

FEBRUARI 2023

5 februari Kyndelsmässodagen: Strängnäs stifts kyrkosångsförbund (S).
12 februari Sexagesima: SIRA-skolan (F).
19 februari Fastlagssöndagen: Act Svenska kyrkan (R).
22 februari Askonsdagen: Act Svenska kyrkan (F).
26 februari Första söndagen i fastan: Act Svenska kyrkan (F).

MARS 2023

5 mars Andra söndagen i fastan: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S).
12 mars Tredje söndagen i fastan: Act Svenska kyrkan (R).
19 mars Midfastosöndagen: Församlingens diakoni (F).
26 mars Jungfru Marie bebådelsedag: Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges kyrkosångsförbund 50 % (R).

APRIL 2023

2 april Palmsöndagen: Act Svenska kyrkan (R).
6 april Skärtorsdagen: Svenska kyrkan i utlandet (F).
7 april Långfredagen: Talita (F).
9 april Påskdagen: Stiftsgården Stjärnholm (S).
10 april Annandag påsk: Act Svenska kyrkan (R).
16 april Andra söndagen i påsktiden: Församlingens diakoni (F).
23 april Tredje söndagen i påsktiden: EFS (R).
30 april Fjärde söndagen i påsktiden: Rädda Barnen (F).

MAJ 2023

7 maj Femte söndagen i påsktiden: Sveriges kristna råd (R).
14 maj Bönsöndagen: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S).
18 maj Kristi himmelsfärds dag: Svenska kyrkans unga 50 %, Salt, barn och unga i EFS 50 % (R).
21 maj Söndagen före pingst: Act Svenska kyrkan (R).
28 maj Pingstdagen: Hela människan (F).
29 maj Annandag pingst: Act Svenska kyrkan (F).

JUNI 2023

4 juni Heliga Trefaldighets dag: Act Svenska kyrkan (R).
11 juni Första söndagen efter Trefaldighet: Församlingens diakoni (F).
18 juni Andra söndagen efter Trefaldighet: S:t Lukas i Västerås-Eskilstuna (S).
24 juni Midsommardagen: WWF, Världsnaturfonden Sverige (F).
25 juni Johannes Döparens dag: Röda korset (F).

JULI 2023

4 juli Fjärde söndagen efter Trefaldighet: Act Svenska kyrkan (R).
9 juli Apostladagen: Hela människan (F).
16 juli Sjätte söndagen efter Trefaldighet: SIRA-skolan (F).
23 juli Kristi förklarings dag: Svenska kyrkan i utlandet (R).
30 juli Åttonde söndagen efter Trefaldighet: Församlingens diakoni (F).

AUGUSTI 2023

6 augusti Nionde söndagen efter Trefaldighet: Act Svenska kyrkan (R).
13 augusti Tionde söndagen efter Trefaldighet: SIRA-skolan (F).
20 augusti Elfte söndagen efter Trefaldighet: Hela människan (R).
27 augusti Tolfte söndagen efter Trefaldighet: Act Svenska kyrkan (F).

SEPTEMBER 2023

3 september Trettonde söndagen efter Trefaldighet: Diakoniinstitutionerna (R).
10 september Fjortonde söndagen efter Trefaldighet: Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrko-konferensen) (R).
17 september Femtonde söndagen efter Trefaldighet: Stiftsgården Stjärnholm (S).
24 september Sextonde söndagen efter Trefaldighet: Församlingens diakoni (F).

OKTOBER 2023

1 oktober Den heliga Mikaels dag: Svenska kyrkan i utlandet (R).
8 oktober Tacksägelsedagen: Sveriges kyrkosångsförbund (R)
15 oktober Nittonde söndagen efter Trefaldighet: WWF, världsnaturfonden Sverige (F).
22 oktober Tjugonde söndagen efter Trefaldighet: Asylrättscentrum (R).
29 oktober Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S).

NOVEMBER 2023                                               

4 november Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet (R).
5 november Söndagen efter alla helgons dag: Församlingens diakoni (F).
12 november Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet: Den goda herdens skola i Betlehem (F).
19 november Söndagen före Domssöndagen: Act Svenska kyrkan (R).
26 november Domssöndagen: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S).

DECEMBER 2023

3 december Första söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (R).
10 december Andra söndagen i advent: Svenska Kyrkans Unga (R).
17 december Tredje söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (R).
24 december Julafton: Act Svenska kyrkan (F).
25 december Juldagen: Act Svenska kyrkan (S).
26 december Annandag jul: Act Svenska kyrkan (R).
31 december Söndagen efter jul: Act Svenska kyrkan (F).