Foto: Anna Björkdahl

Salems kyrka

Historik

Kyrkans läge

Salems kyrka har ett mycket vackert läge på en udde vid Bornsjön. Den byggdes på 1100-talet. Den var från början inte alls lika stor som idag. Kyrkans äldsta kvarvarande delar består av tornet och en del av den norra väggen. Dessa delar kan dateras till 1100-talets första hälft.

Man kan kanske undra varför kyrkan ligger just där den ligger, lång väg från gårdar och samhälle. Men vi vet att människor bott vid Bornsjön sedan urminnes tider. Utmed de södra stränderna låg godsen och gårdarna tätt. Om man går tillbaka ett antal hundra år i tiden så låg Säby by, med fem gårdar, inte långt från kyrkan. Salems kyrka byggdes alltså centralt i den rika bygden.

S:t Botvid

Salem betyder den fridfulla. Från början var sockennamnet emellertid ”Slem”. Det kan betyda fattig och usel. Första gången som stavningen ”Salem” förekommer är så sent som år 1667.

Kyrkans äldsta historia kan förknippas med legenden om Sankt Botvid – Södertörns apostel. Han härstammade från grannsocknen Botkyrka och blev kristen under en handelsresa till England. När han kom tillbaka till Sverige tros han ha bosatt sig vid Säby, ”Sjöbyn” som låg vid Bornsjön i Salem. Det var just där som hans missionskyrka byggdes och av allt att döma är det just på den platsen som Salems kyrka nu reser sig. Platsen var en central punkt i bygden vilket framgår av alla fornlämningar som finns i närheten.

Omkring år 1120 ljöt Botvid martyrdöden på Rågö i den sörmländska skärgården. Han dräptes av en slavisk fånge, som han undervisat i den kristna tron och skänkt friheten och som han därefter ville sända tillbaka till sitt hemland. De båda följeslagarna dödades av den frigivne fången, som vid dådet använde sig av Botvids egen yxa.

Botvid fick sin första grav i Salems kyrka. Legenden berättar att otaliga och otroliga underverk sedan skedde vid graven och under den tiden byggde Botvids broder Björn en träkyrka på fädernegården i Botkyrka. År 1129 fördes Botvids undergörande kropp till den nya kyrkan i närvaro av biskoparna i Uppsala och Strängnäs. Den kyrkan bär alltsedan dess namn efter helgonet nämligen Botvids kyrka (Botkyrka). Därmed blev kyrkan vid Bornsjön (Säby kyrka) berövad sin mest betydande skatt och det kan möjligen vara förklaringen till att den kom att kallas Slem dvs. den fattiga kyrkan.

Interiör

Salems kyrkas interiör är ganska enkel. En av de värdefullaste inventarierna som finns kvar, är den uråldriga dopfunten av sandsten. Den kan dateras till tidigt 1100-tal. Det kan inte anses för uteslutet att den användes av den helige Botvid när han döpte södertörnsborna. Funten var inte i bruk under lång tid men år 1925 togs den åter till heders. Skålen låg då på kyrkogården och foten återfanns i klockarens tvättstuga. 

Från 1200-talet kommer det krucifix som hänger i takbågen innan man träder in i koret. Krucifixet återfanns i en skräphög i kyrkan.

Ett annat värdefullt inventarium är ett altarskåp som tidigare hängde i Salems kyrka. Altarskåpet innehåller bilder av bl a Sankt Botvid, Sankta Birgitta och Sankt Erik. År 1872 skänktes det till Statens historiska museum, efter att det dessförinnan under många år stått på ringläktaren och förfallit.

Den nuvarande predikstolen har en ovanlig placering ovanför altaret. Den tillkom år 1809 då den gamla predikstolen revs ut och numera är försvunnen.
Kyrkan genomgick under 1995 en omfattande yttre och inre renovering, varvid framkom målningar i kyrkans tak och valv, vilka dateras till 1200-talet och som rekonstruerats av konservator Lars Göthberg.


hitta hit

Kör E4. Mellan Södertälje och Stockholm – tag av mot Rönninge/Salem, följ skylt Salems kyrka.

Virtuell kyrkvandring

Här kan du vandra runt i Salems kyrka virtuellt.