Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Körer för vuxna

I körerna får alla känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans. Vi träffas varje vecka för att öva och har ungefär en gång i månaden framträdanden i samband med gudstjänst eller konsert. Vi har roligt tillsammans och utvecklas både musikaliskt och som människor. Ungefär en gång om året åker vi iväg på en körresa eller körhelg. Anmälan krävs.

Kyrkokören

Kyrkokören är en blandad kör för vuxna. Kören övar i Säby kyrka och församlingshem, mitt emot Salems centrum, torsdagar 19.00–21.30.

Säbykören

Säbykören är en kör för daglediga. Kören övar i Säby kyrka och församlingshem, mitt emot Salems centrum, torsdagar 14.30–15.30.

Tobias Lundmark

Tobias Lundmark

Salems församling

Organist, Kyrkomusiker