Foto: Gabrielle Andersson

Livet i Salems församling

Salems församling vill vara en mötesplats för alla. Välkommen in i gemenskapen.

Salems församling vill vara öppen för alla. Vi vill vara en mötesplats där alla kan känna sig välkomna, hur vår tro än ser ut. En mötesplats för alla åldrar och där människor kan möta Gud. Vi vill vara en gemenskap för växande och fördjupning i tro. Vi vill också skapa möjlighet, för alla som vill, att engagera sig i församlingens uppdrag. Känn dig varmt välkommen till Salems församling!

En präst klädd i mässhake står bakom altaret och häller upp vin i nattvardskalken.

Gudstjänst

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, ber både enskilt och tillsammans, läser ur Bibeln och tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion. En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är.

Barnens församling

Salems församling har aktiviteter för barn i alla åldrar – öppen förskola, söndagsskola, körer, kyrkvisningar, bibeläventyr och gudstjänster med små och stora. Här ska alla barn känna sig välkomna och delaktiga.

Ung i kyrkan

Ungdomsverksamheten i Salems församling har mycket att erbjuda unga med olika intressen och åldrar. Konfirmationsgrupper och ungdomsgrupper med olika teman är några exempel. Vi har också öppen verksamhet och åker ibland på läger.

Vuxna

I Salems församling finns många olika verksamheter för vuxna och seniorer. Här finns bland annat samtalsgrupper för dig som är mitt i livet och gemenskapsträffar för daglediga.

Musik

I Salems församling finns körer för barn, unga, vuxna och seniorer. Här kan du också lyssna på konserter och njuta av lunchmusik.

Du behövs – Bli volontär

Att vara volontär handlar om gemenskap och om att göra en insats för andra och för sig själv. I Salems församling finns mycket att hjälpa till med. Det kan handla om att vara med vid kyrkkaffet efter söndagens gudstjänst eller att delta i vår kyrkokör.