Nattvarden – en helig måltid

Nattvarden är en särskild måltidsgemenskap som vi delar med varandra och med Gud. Det är en helig handling, ett rättvisans och hoppets tecken. När vi tar emot brödet och vinet får vi del av Kristi kropp och blod. Så nära kommer Gud oss.

Mässa och nattvard – vad är det?

Ordet Vard betyder måltid och nattvard är därmed ett annat ord för kvällsmat, dagens sista måltid. 

Den sista måltiden Jesus åt med sina lärjungar var en kvällsmåltid (påskmåltiden). När Jesus åt tillsammans med lärjungarna den här sista kvällen sa han att brödet och vinet var hans kropp och blod och att lärjungarna skulle fortsätta att fira denna måltid i gemenskap med honom och med varandra.

Precis som Jesus hade uppmanat dem, fortsatte de första kristna att träffas och äta en måltid till minne av Jesu sista måltid med lärjungarna. Än i dag samlas vi och delar bröd och vin med varandra för att minnas den sista måltiden. Vi säger då att vi firar mässa som är en gudstjänst med nattvard.

Nattvarden är ett sakrament – en helig handling

I Svenska kyrkan ser vi framför allt nattvarden och dopet som sakrament. Martin Luther skiljde ut dem från andra heliga handlingar, eftersom dop och nattvard går tillbaka till något som Jesus har sagt, något som är instiftat av honom.

Dessa handlingar består i något konkret materiellt – vatten, bröd och vin – som förbinder handlingen med löften från Jesus. Dessa löften har gemensamt att de talar om att vi kan lita på Guds kärlek, oavsett vad som händer. Gud överger inte.

Hur går det till?

Vi tar emot brödet, ett slags kex som också kallas oblat, och doppar det i bägaren med vin. I Salems församling är brödet glutenfritt och vinet är alkoholfritt

Om du inte vill ta emot bröd och vin men ändå vill vara med i gemenskapen är du också välkommen fram. Du visar detta genom att lägga din högra hand på din vänstra axel. Den som delar ut nattvarden förstår då att du istället för att ta emot bröd och vin önskar få en välsignelse.

Två röster om nattvarden

Kristina och Johannes berättar om vad nattvarden betyder för dem – ett mysterium, en minnesstund och samtidigt en stund av total vila. Den är också en symbol för gemenskap och kärlek. Varje film är cirka 2 minuter.