Kyrkskolan

I den gamla Kyrkskolan intill Salems kyrka finns tre vackra salar att använda för till exempel dopkalas och minnesstund

I Salems gamla Kyrkskola finns tre smakfullt renoverade salar som lämpar sig bra för t.ex. dopkalas och minnesstunder. De två mindre salarna S:t Erik och S:t Alban rymmer 40 personer vardera. I den stora salen S:t Botvid ryms 80 personer. 

Regler för nyttjande av lokal i Kyrkskolan

Bokning och nyckelhantering sker genom församlingsexpeditionen.
Tel: 070-618 39 19, e-post: salems.forsamling@svenskakyrkan.se.
Adress: Emanuel Birkes väg 1, 144 30 Rönninge. 

Att tänka på

Kyrkan representerar en alkohol och drogfri miljö, detta skall givetvis beaktas vid nyttjande av församlingens lokaler. Rökning är ej tillåten i lokalerna. Brandmyndighetens anvisningar beträffande maximalt tillåtet personantal i lokalen skall efterföljas. Hundar och andra djur får ej vistas i lokalerna, undantag för ledarhund.

Vistelse i lokalen får ske mellan 08.00 och 21.00. Om nyttjaren utlöser larmet (larmet aktiveras automatiskt) debiteras denne för utryckningskostnaden som för närvarande är 6000 kronor.

Vid utebliven eller undermålig städning debiteras en avgift om 1000 kronor.

Om avbokning av lokal sker senare än 14 dagar före tillfället debiteras 50 % av avgiften.

Avgifter

Församlingsbo och medlem i Svenska kyrkan som bokar lokal i anslutning till kyrklig handlig såsom vigsel, konfirmation och begravning: 1000 kronor. Vid bokning av lokal i samband med kyrkliga handlingar som inte hålls i Salems församlings kyrkor debiteras en avgift på 5000 kronor. Vid lokalbokningar i samband med dop bjuder vi våra församlingsbor på lokalkostnaden.

Icke församlingsbo och/eller ej tillhörig i Svenska kyrkan som lånar lokal i samband med en kyrklig handling eller borgerlig begravning i Salems församling: 1500 kronor.

Nyttjande vid familjehögtider såsom jubileer och jämna födelsedagar (från 50 år): 5000 kronor.

I avgiften ingår nyttjande av anvisad lokal samt disposition av köket och dess utrustning.

Det här finns i salarna

I vardera lokal finns följande utrustning för det antal personer lokalen rymmer:

  • Kaffebryggare, kaffefilter och termosar

  • Tallrikar, fat och assietter

  • Dricksglas och glas på fot

  • Kaffekoppar, kaffefat, tekoppar och tefat

  • Stora skedar, kaffeskedar, gafflar, knivar

  • Slevar, stekspadar och tårtspadar

  • Glaskaraffer och mjölkkannor och sockerskålar

  • Ljusstakar och ljuslyktor

  • Mindre bordsvaser

Servetter, dukar, ljus, blommor m.m. får du som bokat ta med själv.

Kyrkskolans historik

Fastigheten byggdes år 1907 som skola och ligger vid Bornsjön intill Salems kyrka. Från början av 1800-talet bedrevs skolundervisning i sockenstugan som också låg i närheten av Salems kyrka. Det beräknades år 1862 att antalet barn i skolåldern uppgick till i runt tal hundra stycken i socknen. Nästan hälften av dem undervisades i hemmen. För att inte ”bristen på födoämnen” skulle hindra föräldrarna att sända sina barn till skolan fattades år 1851 ett beslut att fattiga barn vid såväl Kyrkskolan som Ladviksskolan dagligen skulle utspisas med en halv kaka bröd och därtill ett kvarter (33 cl.) mjölk. Under den kalla årstiden ersattes mjölken med soppa.

Salems första bibliotek var inrymt i den dåvarande skolbyggnaden vid Salems kyrka. En kväll i veckan var biblioteket öppet och boklånen noterades av en lärare. Året var 1860 eller möjligen något eller några år därefter.  Uppenbarligen var detta socknens enda bibliotek fram till år 1906 då Ladviks och Rönninge folkskolor erhöll avdelningar för utlåning av böcker. Vid ett bokslut år 1870 uppgick kostnaderna för biblioteksverksamheten till 213 riksdaler. Det framgår senare att socknen tillskjutit medel. För att finansiera inköp av ny litteratur användes huvudsakligen hundskattemedel.

Äganderätten till skolhuset övergick till Salems kommun i samband med skolväsendets övergång år 1932. Vid församlingsindelningen år 1939 då Salem blev egen församling, kom skolan att fortfarande tillhöra kommunen. Efter att skolan lagt ned, erbjöds församlingen av Salems kommun att köpa fastigheten år 1986 och därefter har en del av församlingens egen verksamhet förlagts till lokalerna. Klassrummen, som gjorts om till samlingssalar med välutrustade kök, hyrs ut för dop-, konfirmations- och begravningskaffen.

Byggnaden ingår i den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid Salems kyrka och Bornsjön som är skyddad enligt Kulturminneslagens 4:e kapitel.