Foto: Anna Björkdahl

Vision för Salems församling

Om du visste vad Gud har att ge! Så lyder visionen för Salems församling. Kom med och se du också.

Vision för Svenska kyrkan i Salems församling

Salems församlings vision är Om du visste vad Gud har att ge!

Vad är kyrkan?

Kyrkan är den Treenige Gudens närvaro i världen,
Kyrkan är fortsättningen på Jesu Kristi liv och verk.

Svenska kyrkan i Salems församling,
är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Vad är församlingens uppdrag?

Svenska kyrkan i Salem ska sprida evangeliet om Jesus Kristus så att varje människa ska ha möjlighet att:

 • komma till tro på Honom
 • fördjupa en kristen gemenskap
 • Guds rike utbreds
 • skapelsen återupprättas

för att människor ska få hela relationer
till Gud,
till andra,
till sig själva,
till skapelsen och genom det själva kunna säga: Kom och se!

Hur sker detta i Salems församling?

Med dopet som grund ska vi

 • möta Gud i Ordet, lovsången, bönen och nattvarden
 • kärleksfullt möta de människor som kommer i kontakt med församlingen
 • möjliggöra möten mellan människor
 • skapa mötesplatser för den som söker Gud och meningen med sitt liv
 • vara en gemenskap för växande och fördjupning i tro
 • skapa möjlighet, för alla som vill, att engagera sig i församlingens uppdrag
 • värna om livet i samarbete med alla goda krafter
 • vara Guds gåva till varandra
 • ge en försmak av att få vara hemma hos Gud för alltid

Visionen är antagen av kyrkorådet den 19 april 2011.

En kyrka för alla

Kom till Salems församling och se vad Gud har att ge! Vi vill vara en kyrka öppen för alla. Här finns möjlighet att mötas, samtala och ställa frågor. Här finns plats för människor som vill vara del av ett större sammanhang. 

Mycket händer här i Salems församling

I KYRKAN Högmässa, lunchbön, lunchmässa, kvällsmässa, andakter.  

MUSIK Körer för alla åldrar, musikgudstjänster, konserter.  

KULTUR Torsdagsträffar, studiecirklar, sommarkyrka.

SAMTAL Sorgegrupp, Bibelfrukost, Fika & finnas, Eva-gruppen, Adam-gruppen.  

BARN Öppna förskolan, barnkörer, barngudstjänst. 

UNGDOM Konfirmation, fredagsmys, ungdomskvällar, ungdomskör.

Och mer därtill ... 

Hälsningar,
Salems församling 

 

»Det här är våra berättelser«


6 röster från Salems församling:

IRMA VAN DEN POEL, deltagare i ungdomskören & ledare på fredagsmys:
– I församlingen finns gemenskap. Det är skönt att umgås i en trygg miljö och här kan jag fördjupa min barnatro.

RAUNI STRÖMBÄCK, diakon i Salems församling:
– Jag började som aktiv körmamma och upplevde att jag blev bemött av en kravlös kärlek. Jag fann mig själv, ett hem och en tro.

ELSIE LINDHOLM, deltagare i gudstjänster och Oasenträffen:
– En söndag utan att ha varit i kyrkan är ingen söndag för mig. Jesus ger förlåtelse, glädje, trygghet och ro. Jag känner Guds gemenskap i högmässan och andra samlingar där jag träffar vänner med samma intressen.

BJÖRN KALLNER, Samordnar kyrkvärdarna:
– Innan var jag tekniker och då tänkte jag: "När jag blir pensionär ska jag göra något helt annat". Nu när jag är kyrkvärd träffar jag människor från helt olika sammanhang och det är givande.

MIKAEL KULTI & DOTTERN TONE, deltagare på öppna förskolan:
– Det bästa med öppna förskolan är att barnen får komma hit och leka. Det märks på inslaget av kristna barnsånger att vi är i en kyrka. Det är bara positivt.