Foto: Maria Svensk/Ikon

Kommande söndag

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Den börjar första söndagen i advent och slutar med domssöndagen. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema, sina bibeltexter och färger. Här kan du läsa om tema och bibeltexter inför kommande kyrkliga helgdag.

Barn leker med uppsträckta händer

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Jesus talar om den sanna födan i evangelietexten för Midfastosöndagen (Joh 6:48-59). Han nämner den krislösning som fanns för folket som gick genom öknen." Läs Tankar inför helgen.