Den röda träkyrkan har stått mitt emot Salems centrum i 40 år.
Foto: Anna Björkdahl

Säby kyrka och församlingshem

Säby kyrka och församlingshem, Emanuel Birkes väg 1, mitt emot Salems centrum. Här är du alltid välkommen in på en kopp kaffe eller en stunds stillhet i kyrkorummet.

Säby kyrka och församlingshem är öppet tisdag–fredag 09.00–15.00. Här ska du alltid känna dig välkommen in på en kopp kaffe eller en stunds lugn och ro i kyrkan. Här finns en härlig lekhörna för barnen och en Fair Trade Shop med rättvisemärkta godsaker. Här övar körer varje vecka och folk träffas i olika samtalsgrupper. Dessutom firas högmässa i Säby kyrka på söndagar kl 11.00 och på torsdagkvällarna året om hålls kvällsmässa.

Säby kyrkas historik

Enligt Botvidslegenden var den äldsta kyrkan i Salem benämnd Säby kyrka. Den var uppförd vid Bornsjöns strand nära den plats där idag Salems kyrka ligger. I början av 1960-talet påbörjades förhandlingar om bebyggelse av det område som senare blev Salemstaden. År 1965 reserverades sedan mark för en småkyrka i Salems centrum som fick namn efter den gamla medeltidskyrkan vid Bornsjön, nämligen Säby. Bakgrunden till ett nytt kyrkobygge var att det var ganska lång väg till Salems kyrka vid Bornsjön från det nya bostadsområdet. Olägenheten, som avståndet innebar, var särskilt påtaglig för församlingens arbete bland barn och ungdom.

Med stor tillfredsställelse invigdes därför den nya Säby kyrka år 1974. Den är en s. k. vandringskyrka i modern stil, uppförd i trä. I angränsande byggnader finns lokaler för församlingens kansli, pastorsexpedition, vaktmästarexpedition, församlingshem, musikrum, ungdomsverksamhet samt kontorsrum för större delen av de församlingsanställda. Övervåningen disponeras för barnverksamhet.

I Säby kyrka och församlingshem bedriver Salems församling en betydande verksamhet av olika slag. Under vinterhalvåret firas här regelbundet söndagsgudstjänst och varje torsdag året runt inbjuds till veckomässa. I musikrummet övar många körsångare i blandade åldrar. Barn och ungdomar träffas regelbundet för gemenskap i trevlig miljö och i kristen atmosfär. Som privatperson är det lätt att bara slinka in på en kopp kaffe i den inbjudande cafeterian.

En omfattande ombyggnad och omdisponering av lokalerna i församlingshemmet har genomförts och blev klar år 2001. Ett av resultaten från detta arbete är den nya samlingssalen som genom en vikvägg kan samnyttjas med kyrksalen. En annan märkbar förändring är att barnverksamheten har koncentrerats till övervåningen medan de flesta av de anställda numera har sina kontorsrum på bottenvåningen. Samtidigt skapades en ändamålsenlig musiksal medan cafeterian gavs större utrymme. Allt detta sammantaget innebär att Salems församling numera har moderna och trivsamma lokaler till glädje och ökad trivsel både för anställda och besökare.