Foto: Sören Lindblom

Vett och etikett

För att kyrkogård och begravningsplatser ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Tack för att du respekterar dessa bestämmelser!

Viktig mötesplats

Begravningsplatsen är en viktig mötesplats för anhöriga och vänner till personer som fortfarande finns med oss i känslor och minnen. En plats för såväl stillhet, tankar, sorg och varma känslor av saknad. Tack för att du hjälper till att värna om begravningsplatsen som ett fridsamt och tryggt rum.

Risk för skador

Tänk på risken för skador när ni sätter minnesföremål eller liknande på graven. Placera föremål på ett sätt som förhindrar att dom går sönder eller flyger iväg vid trimning runt gravrutan, förslagsvis mitt i gravrutan.

Eget ansvar

Salems församling ansvarar ej för förlust eller skada på föremål som placerats på gravplatsen.

Ljuständning

Ljuständning är tillåtet, med undantag då eldningsförbud råder. Under sommarhalvåret ska gravlyktan vara placerad mitt i planteringsrutan för att underlätta gravskötseln.

Hund

Kopplad hund är välkommen på begravningsplatsen, rastning av hund är inte tillåtet.

Svamp- och bärplockare

Svamp- och bärplockare hänvisas att plocka utanför begravningsplatsens område. Inom begravningsplatsens område förekommer spridning av aska.

Kyrkogårdsförvaltningen förbehåller sig rätten att plocka bort saker som strider mot reglerna ovan.

Tack för att du hjälper till att hålla fint på kyrkogård och begravningsplatser!