Laddstolpar

Det finns nu möjlighet att ladda sin elbil vid både Salem och Säby kyrkor, och bidra till en klimatsmartare framtid. Vid Salem kyrka finns det sex laddplatser för kyrkobesökare och vid Säby finns det fyra laddplatser att använda kl 18-07.

Att bidra till omställningen för en klimatsmartare framtid är självklart för Salems församling. Församlingens bil kör enbart på el, och på kyrkogården byts maskinerna successivt ut till eldrivna motsvarigheter.

Det finns möjlighet att ladda bilen vid församlingens båda kyrkor. Priset är 3 kr/kWh, och administration och support sköts av företaget Eways.

Vid Salems kyrka finns sex laddplatser som är publika och kan användas av våra besökare i kyrkan.

Vid Säby församlingshem finns fyra platser som är öppna för laddning kväll och natt kl 18-07 (personalparkering dagtid kl 07-18).