Bröllop i Salems församling

Att gifta sig i kyrkan är att inför Gud och alla vittnens närvaro lova varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Välkommen att boka vigsel i Salems församling.

Välkommen att boka vigsel i Salems församling!

vi vill gifta oss i salems församling, hur bokar vi?

Du kan ringa till vår expedition, tel. 070-618 39 19 för att boka vigsel.
Våra telefontider är: Måndag-fredag 09.00–12.00. Du kan också skicka ett mejl till salems.forsamling@svenskakyrkan.se så hör vi av oss till dig så snart vi kan.

Du kan även komma och besöka vår församlingsexpedition i Säby församlingshem och boka direkt, tisdag-torsdag 09.00–16.00 och fredag 09.00–15.00. 

Var sker vigseln?

De allra flesta av vigslarna sker i Salems kyrka nere vid Bornsjön. Ni kan också välja att viga er i Säby kyrka mitt emot Salems centrum. 

Vad händer när jag bokar en vigsel?

Denna brudkrona finns att låna till vigseln i Salems församling. Kontakta församlingsexpeditionen! Foto: Gabrielle Andersson
  • Vi letar reda på en ledig vigseltid som passar er.

  • Ni får reda på vilken präst och vilken musiker som tjänstgör under er vigsel. De får information om att ni bokat vigseln och kommer att kontakta er i god tid innan vigseln för att gå igenom praktiska saker och önskemål. Har ni särskilda önskemål om psalmer, musik eller annat så prata gärna med dem om dessa.

  • När ni bokat vigseln skickar vi er en bokningsbekräftelse samt lite information om vigseln. Ni är sedan varmt välkomna att kontakta oss om ni har några ytterigare frågor!

Vad kostar det?

Själva vigseln kostar ingenting. Vi tillhandahåller kyrka, präst, musiker och vaktmästare. Det enda kravet är att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan. 

ROSENBLAD, RISGRYN, PLASTHÄRTAN...

  • Vi vill ha en kyrka som är lika inbjudande vid alla förrättningar och därför är det inte tillåtet att kasta något inne i kyrkan.

  • Vill man efter vigseln kasta risgryn, rosenblad eller dylikt går det alldeles utmärkt. Plasthjärtan, konfetti och sådant som inte är biologiskt nedbrytbart är ej tillåtet.

  • Ett alternativ till risgryn kan vara såpbubblor.

Grundregeln är att man inte lämnar något efter sig på kyrkbacken.

Varmt välkommen att gifta er i Salems församling!

Salems kyrka

Salems kyrka har ett mycket vackert läge på en udde vid Bornsjön. Den byggdes på 1100-talet.

Den röda träkyrkan har stått mitt emot Salems centrum i 40 år.

Säby kyrka och församlingshem

Säby kyrka och församlingshem, Emanuel Birkes väg 1, mitt emot Salems centrum. Här är du alltid välkommen in på en kopp kaffe eller en stunds stillhet i kyrkorummet.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Bröllopsmusik

Här hittar ni en mängd förslag på musik och texter till ert bröllop. Tänk på att kontrollera med kantorn eller den som ska framföra musiken att de kan spela de psalmer och den musik ni väljer.

Frågor och svar om vigsel

FINNS DET FORMELLA KRAV FÖR ATT FÅ GIFTA SIG?

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas:

  • För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
  • Man måste ha ansökt och om hinderprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om man är under 18 år krävs särskilt tillstånd.

    Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverket hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader så gör inte ansökan för tidigt! Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln (tänk på att ni kan behöva ansöka om nytt pass, körkort och så vidare om ni byter namn.) För övrigt behövs en präst, två vittnen och en eller två ringar, efter eget val.

BOKA KYRKA I GOD TID

En kyrklig vigsel behöver inte äga rum i en kyrka, men de flesta väljer det ändå. Dels för den stämning som kyrkorummet ger och dels då det är praktiskt av flera skäl med gott om sittplatser för alla, tak över huvudet, ljudanläggning, orgel och så vidare.

Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka den kyrka man vill vigas i. I vissa fall i så god tid som ett år i förväg. Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum. 

För bokning kontaktar du den församling som kyrkan ligger i. Församlingen kommer att ordna präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas med er.

För många brudpar är det viktigt att bli vigda av en präst de redan har en relation till. Säg bara till församlingen i så fall att de inte behöver ha en egen präst närvarande.

KOSTAR DET NÅGOT?

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan. Om ni väljer en annan kyrka än den egna församlingens behöver ni dock en blankett som vigselförrättaren ska fylla i för församlingarnas egen bokföring.

Blanketten kan antingen tas ut i hemförsamlingen eller i den församling där vigselkyrkan är belägen.

MÅSTE MAN GIFTA SIG I KYRKAN?

Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.

KAN VI GIFTA OSS UTOMLANDS?

Svenska kyrkan har församlingar runt om i världen och många par väljer att gifta sig i en svensk kyrka utomlands. Många av utlandsförsamlingarna har vigselrätt.

De som inte har det erbjuder kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap.

På Svenska kyrkan i utlandets hemsida finns en förteckning över utlandsförsamlingarna samt över vad som gäller på respektive ort. 

Om ni vill boka vigsel eller välsignelse i en svensk kyrka i utlandet tar ni kontakt med respektive vigselpräst eller kontaktperson i den aktuella kyrkan.

Eftersom Svenska kyrkor i utlandet är beroende av frivilliga gåvor och anslag, tar alla utlandskyrkor ut en avgift för vigsel och kyrklig välsignelse. Priset varierar normalt mellan 1 000 och 3 000 kronor.

KAN VI VIGAS PÅ FLYGPLATSEN FÖRE RESAN?

På flygplatserna Arlanda och Landvetter finns präst som kan förrätta vigsel och välsignelse. Många väljer att gifta sig där och sedan omedelbart påbörja bröllopsresan.

VAD ÄR LYSNING?

Förr i tiden lyste man i kyrkan tre söndagar i rad för det blivande brudparet. Det innebar att prästen från predikstolen annonserade att paret i fråga ville gifta sig. Brudparet skulle finnas på plats och den som kände till eventuella hinder för äktenskapet kunde meddela det då.

Sedan 1973 är lysningen ersatt med hindersprövning.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

(1 Kor 13:4--7, 13)