Körer för unga

Ungdomskören har framträdanden ungefär en gång per månad, i samband med gudstjänst eller konsert. Målet är att vi ska ha roligt tillsammans samtidigt som vi utvecklas både musikaliskt och som människor. Ungefär en gång per år åker vi på en körresa. Alla som vill vara med och sjunga är välkomna till körerna. 

Ungdomskören

Ungdomskören är för ungdomar mellan 14 och 20 år. Kören övar på torsdagar 17.30–18.30 i Säby kyrka och församlingshem vid Salems centrum.