kyrkfönster i klara färger föreställande Jesus och Maria.
Foto: Tommy Hvitfeldt

Halmstads församling

Välkommen till Svenska kyrkan - Halmstads församling. Församlingen består av tre områden; Martin Luther/Andersberg, S:t Nikolai/Olaus Petri och Kärleken/Holm/Övraby.

En mötesplats för alla

Kom som du är och ta del av gemenskap och glädje. Vi hoppas du får något med dig på din resa genom livet och kanske du också får med dig något som fördjupar din tro och ditt engagemang. Kyrkorummen är öppna för dig.

Fasteaktionen i Halmstads församling 2024

"Dela lika och rädda liv" - den 11 februari-24 mars samlar vi in pengar till Act Svenska kyrkans fasteaktion. Gåvorna som samlas in under perioden används där behoven är som störst. Du kan vara med och bidra genom att delta i våra aktiviteter under insamlingsperioden.

Vita och lila blommor vid en gravsten med en inristad nallebjörn.

Fakturor för gravskötsel 2024

Fakturorna för årets gravskötsel är på gång. Skickas ut senast vecka 9.

Magnificat i S:t Nikolai kyrka

Välkommen till vårens oratoriekonsert lördag 16 mars kl. 16 och söndag 17 mars kl. 16 i S:t Nikolai kyrka.

Snödroppar utanför en kyrka.

Dags för vårstädning

Vårstädning på kyrkogårdarna startar under vecka 10- om vädret tillåter. Granris och dekorationer kommer att plockas bort om man inte markerat detta.

Emmausvandring 1 april

Välkommen att följa med på pilgrimsvandring på annandag påsk. Det finns två alternativ, en kort och en lång vandring. Båda vandringarna avslutas med gemensam soppa och mässa i S:t Olofs kapell. Vill du inte vandra är du ändå välkommen att delta i andakten och mässan.

Information till enskilda berörda, närboende och grannar gällande utökad krematoriedrift

Halmstads församling avser att till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Hallands län inlämna en ansökan avseende utökad och fortsatt krematoriedrift vid krematoriet på Västra kyrkogården.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Har du frågor kring personuppgiftsincidenten?

Kontaktperson för Halmstads församling: Stefan Bergdoff, församlingsdirektor tel 035-282 20 02 stefan.bergdoff@svenskakyrkan.se

Verksamheter

Barn

Svenska kyrkan i Halmstad har en stor och varierande verksamhet för barn, som spänner från aktiviteter för föräldralediga med spädbarn till grupper för barn i skolåldern.

Två unga tjejer sitter och skrattar tillsammans.

Ung

Här hittar du verksamhet för dig som är ungdom och ung vuxen. Ungdomsgrupp, konfirmation och 18+.

En grupp människor skrattar och klappar händer.

Vuxen

I församlingen finns många verksamheter som främst riktar sig till vuxna. Självklart är alla åldrar välkomna till de flesta verksamheter och gudstjänster, men här finns några länkar samlade till sådant som vi tror kan vara intressant för dig som är vuxen i kyrkan.

En skrattande manlig diakon och en äldre kvinna.

Diakoni – Kyrkans sociala arbete

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det diakonala arbetet omfattar alla som vistas i församlingen, det vill säga oavsett om du bor, arbetar eller går i skolan här.

Kyrkan är öppen för dig

Kyrkan är öppen för dig

Vill du sitta ned en stund i kyrkan, tända ett ljus, be en bön? Välkommen in!

Sjömanskyrkan

300 meter ifrån Halmstad station, på Strandgatan 5 vid gästhamnen, hittar du Café Sjömanskyrkan, en mötesplats som erbjuder olika verksamheter under våren 2024. Välkommen till vårt café och samlingspunkt vid Nissans kant.

Den digitala kyrkan

Appar på en telefon

Sociala medier

Halmstads församling finns på sociala medier. Här hittar du olika kanaler där du kan följa delar av verksamheten.

Aktuell information om våra verksamheter i appen Kyrkguiden

I appen Kyrkguiden ser du Svenska kyrkans verksamheter och kyrkor i din närhet.

Det finns någon som lyssnar.

Samtalsmottagning för unga

Behöver du en trygg person att prata med? Kontakta ”Kyrkans samtalsmottagning för unga” – gratis för dig mellan 14 och 25.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Någon knappar på sin mobiltelefon.

Vi finns här för dig!

Är du orolig, behöver du prata med någon? Det finns präst och diakon att samtala med. Kontakta vår växel 035-282 20 00 som hjälper dig.

Se och läs om vad som händer i Halmstads församling

Händer i församlingen

Här kan du läsa och ladda ner aktuell information för månaden eller säsongen.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Så hanterar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.