Foto: Magnus Aronson IKON

Öppen kör

Att få sjunga tillsammans och att vara med i ett enkelt sammanhang är både avkopplande, roligt och friskvård.

OA:S SÅNG- OCH MUSIKGÄNG

Öppen kör för alla, samling måndagar kl 13.30 i Andersbergskyrkan. 
Ledare: Oa Larsson tel 035-17 77 53.

Sånglust

En öppen grupp för dig som tycker om att sjunga! Onsdagar kl 13.00-14.00. Plats: Martin Luthers församlingshem. Körledare: Marita Björck tel 035-282 21 34. E-post: marita.bjorck@svenskakyrkan.se

måbra kören

Öppen kör. Övar i Kärlekens kyrka, onsdagar kl 13.00-14.00. 
Körledare: Stefan Ljungberg 035-282 21 05.