Foto: Magnus Aronson IKON

Öppen kör

Att få sjunga tillsammans och att vara med i ett enkelt sammanhang är både avkopplande, roligt och friskvård.

Hjärtekören

Öppen kör för alla, samling måndagar kl 14.30 i Andersbergskyrkan. 
Ledare: Oa Larsson tel 035-17 77 53.

Sånglust

En öppen grupp för dig som tycker om att sjunga! Onsdagar kl 13.30-14.30.
Terminsstart tisdag 6 september.
Plats: Martin Luthers församlingshem. 
Körledare: Marita Björck tel 035-282 21 34. 
E-post: marita.bjorck@svenskakyrkan.se

Måbra kören

Öppen kör. Övar i Kärlekens kyrka, onsdagar jämn vecka, kl 13.30-14.30. 
Körledare: Stefan Ljungberg 035-282 21 05.