Foto: Magnus Aronson IKON

Öppen kör

Att få sjunga tillsammans och att vara med i ett enkelt sammanhang är både avkopplande, roligt och friskvård.

Sånglust

En öppen grupp för dig som tycker om att sjunga! Tisdagar kl 13.30-14.30.
Plats: Martin Luthers församlingshem. Start 5 september.
Körledare: Marita Björck tel 035-282 21 34. 
E-post: marita.bjorck@svenskakyrkan.se

Måbra kören

Öppen kör. Övar i Kärlekens kyrka, onsdagar jämn vecka, kl 13.30-14.30. 
Körledare: Stefan Ljungberg 035-282 21 05. Start 6 september.