Foto: Pia Lundberg IKON

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det diakonala arbetet omfattar alla som vistas i församlingen, det vill säga oavsett om du bor, arbetar eller går i skolan här.

Verksamheter

Det finns många sätt att träffas och umgås på. Titta gärna under rubriken "Vuxen"  för att se vad vi mer kan erbjuda dig.  

Vill du ha någon att prata med?

Vi finns till hands för dig när livet känns svårt och tungt, vid ensamhet, under sorg, vid din egen eller någon närståendes sjukdom, vid dödsfall, vid svårigheter i relationer, svårigheter med ekonomin eller vid missbruksproblem. Vi kan också samtala om tro och livsfrågor, men det avgör du. Inget är för stort eller för litet.

Engagera Dig ideellt

Vill Du vara med i församlingen som ideell medarbetare? Här nedan finns ett formulär att fylla i, så tar vi kontakt med Dig. Vi ser fram emot att höra av Dig.

Halmstads församlings diakoner

OMRÅDE  Martin Luther/Andersberg

Diakon Susanne Franzén tel 035-282 21 36
E-post: susanne.e.franzen@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Eva Eriksson  tel 035-282 21 31.
E-post: eva.l.eriksson@svenskakyrkan.se
Beteendevetare Elin Eckerberg  035-282 21 30. Föräldraledig.
E-post: elin.eckerberg@svenskakyrkan.se
Beteendevetare vik. Rebecca Stefansson 035-282 21 30.
E-post: rebecca.stefansson@svenskakyrkan.se

OMRÅDE  Kärleken/Holm/Sperlingsholm

Diakon Elisabet Kling tel 035-282 21 07.
E-post: elisabet.kling@svenskakyrkan.se

OMRÅDE S:t Nikolai/Olaus Petri

Diakon Gunne Björhag tel 035-282 20 67. Fr.o.m 1 september.
E-post: gunne.bjorhag@svenskakyrkan.se
Diakon Bitte Jonsson tel 035-282 21 44.
E-post: bitte.jonsson@svenskakyrkan.se
Diakon Lena Karlsson tel 035-282 20 68.
E-post: lena.mo.karlsson@svenskakyrkan.se