Foto: Johannes Frandsen IKON

Barnkörer

I församlingarna finns flera barnkörer för olika åldrar som medverkar på gudstjänster och konserter.

S:t Nikolai kyrka

S:t Nikolai barnkör F-klass - åk 3. Termisstart den 6 september. På grund av att kyrkans hus renoveras under höstterminen -22 så övar vi i kyrkan.
Tisdagar kl 17.00-17.40. Ledare Carina Ledel Bergström och Ann-Catrin Björnberg. Anmälan till carina.bergstrom@svenskakyrkan.se

Prisma från åk 4. 
Kören träffas på torsdagar och är uppdelad i två grupper:
10-12 åringar övar kl 16-17.
13 år och uppåt övar kl 17-18. 
Kören sjunger i konserter, högmässor och sist men inte minst Luciaprojektet med Familjens Lucia i S:t Nikolai kyrka 13 december. Ledare Ann-Catrin Björnberg och Carina Ledel Bergström. På grund av att kyrkans hus renoveras under höstterminen -22 så över vi i kyrkan. 
Anmälan till ann-catrin.bjornberg@svenskakyrkan.se

Kärlekens kyrka, Göteborgsvägen

Barnkör från åk 2 och uppåt. 
Fredagar kl 14.45-15.45 (obs, ny dag). Vi hämtar barnen på Sofiebergsskolan kl 14.30.
Ledare Kristina Elmdahl. Anmälan till: kristina.elmdahl@svenskakyrkan.se