Foto: Alexander Giacomini IKON

Vuxenkörer

Vi erbjuder ett rikt utbud att körsång för vuxna. Du har möjlighet att välja allt mellan gospel, klassiska verk och lovsångskörer.

Holmkören 

Kyrkokör. Onsdagar kl. 19.00. Plats: Kärlekens kyrkhem. 
Ledare: Kristina Elmdahl, tel 035-282 21 11.
E-post: kristina.elmdahl@svenskakyrkan.se

MiMa-kören

För dig mellan 20-40 år. Torsdagar kl. 18.30-20.00. Plats: Martin Luthers kyrka. Kom som du är – erfaren eller ovan – så sjunger vi oss vidare tillsammans! 
Körledare: Marita Björck,  035-282 21 34. 
E-post: marita.bjorck@svenskakyrkan.se 

Angeluskören

Damkör. Blandad repertoar. Tisdag kl 19.00-21.00. 
Körledare: Cecilia Sandgren tel 035-282 21 32.
E-post: cecilia.sandgren@svenskakyrkan.se

Petrikören

Torsdagar kl 18–19.30. Plats: Olaus Petri kyrka. Muraregatan.
Vi sjunger sakrala- och andliga enkla sånger. Medverkande i gudstjänst på några söndagar och konserter kring stora helger planeras. 
Körledare: Adrian Sandström Dali, tel 035-282 21 33
E-post: adrian.sandstromdali@svenskakyrkan.se

Kärlekör 

Damkör. Övar tisdagar kl 19.00.
Plats: Kärlekens Kyrkhem, Göteborgsvägen. 
Körledare: Stefan Ljungberg 035-282 21 05.
E-post: stefan.ljungberg@svenskakyrkan.se 

S:t Nikolaikören

Vuxen, fyr- och flerstämmig, blandad kör. Mycket varierad repertoar. Kören medverkar i gudstjänster och ger konserter i S:t Nikolai kyrka. Framträder även vid konserter både i Sverige och utomlands. Nyrekrytering till kören sker främst vid terminsstart. Repertoaren fordrar att nya sångare har körvana. Provsjungning.
Onsdagar kl 19.00. S:t Nikolai församlingshem, obs! ny körövningsplats.
Körledare: Anders Wilhelmsson, tel 035-282 20 13.
E-post: anders.wilhelmsson@svenskakyrkan.se

Halmstad Oratoriekör

Sjunger i huvudsak större verk för kör, orkester och solister. Nyrekrytering till kören sker främst vid terminsstart. Repertoaren fordrar att nya sångare har körvana. Provsjungning.
Onsdagar. Plats: S:t Nikolai församlingshem, obs! ny körövningsplats.
Körledare: Anders Wilhelmsson, tel 035-282 20 13.
E-post: anders.wilhelmsson@svenskakyrkan.se 

S:t Nikolai Nova

Blandad vuxenkör fr. 55 år. Varierad repertoar. Kören sjunger flitigt i kyrkans gudstjänster. Välkommen i vår trevliga gemenskap. Fler manliga sångare sökes!
Onsdagar kl 16.00-17.15. Plats: S:t Nikolai församlingshem, obs! ny körövningsplats.
Körledare: Ann-Catrin Björnberg tel 035-282 20 14. 
E-post: ann-catrin.bjornberg@svenskakyrkan.se

S:t Nikolai Vocalis

Damkör, du bör ha tidigare körvana.  En vokalensemble för dig som gillar att "stå på egna ben" och tycker om kyrklig musik. Vi uppträder ett par gånger per termin i S:t Nikolai kyrka. Beroende på möjligheterna sjunger vi allt ifrån 2-stämmig till 5-stämmig diskantkör. Stämsäkra tjejer är varmt välkomna. Vi sjunger både traditionell klassisk kyrkomusik och nyare (jazz). En av höstens höjdpunkter är luciakonserten i S:t Nikolai kyrka.
Tisdagar kl 18.00-19.30.  S:t Nikolai kyrka
Information och anmälan: Ann-Catrin Björnberg, 035-282 20 14.
ann-catrin.bjornberg@svenskakyrkan.se

S:t Nikolai Gospel

Gillar du att sjunga gospel har du kommit rätt här! Kören uppträder regelbundet i kyrkan i gudstjänst , mässa och konsert. Särskilt uppmärksammade är våra konserter påsk- resp julgospel.
Måndagar kl. 19.00–21.00. Plats: S:t Nikolai församlingshem Karl XI:s väg 4. 
Körledare: Adrian Sandström Dali 035-282 21 33.
E-post: adrian.sandstromdali@svenskakyrkan.se