Foto: Karin Gunnarsson

Kyrkogård/Begravning

Halmstads Kyrkogårdsförvaltning ansvarar för alla ärenden som rör begravningar och gravskötsel på Västra kyrkogården, Karlsro, Norra kyrkogården, Holms kyrkogård och Sperlingsholms kyrkogård.

Halmstads kyrkogårdsförvaltning

Telefon

Gravskötselfrågor  035-282 20 30
Begravningsbokning 035-282 20 33

Telefontid

Måndag–fredag 9–12

E-post

kyrkogarden.halmstad@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Karlsrovägen 29
Öppettider Måndag–fredag 09–11.30 och 13–15

Förvaltningen sköter kyrkogårdsmark vars sammanlgda ytor utgör 23,2 hektar. Vidare har vi hand om kyrkomark, skötseln av cirka 4 500 gravar och vi har ett krematorium och två begravningskapell. Vår verksamhet finansieras av begravningsavgiften.

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år.  Den avlidnes önskan skall så långt som möjligt följas vid val av gravplats.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för bokning av kapell, gravrättsärenden, visning av gravar, kremation, gravvårdsritningar samt gravsättning av kistor och urnor.

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att föra gravbok. Där ska bland annat aktuella uppgifter finnas om gravrättsinnehavaren/arna. När gravrättsinnehavare avlider är det därför dödsboets skyldighet att inom sex månader anmäla ny gravrättsinnehavare till förvaltningen.
Glöm inte att anmäla adressändring till kyrkogårdsförvaltningen.

Begravning

Frågor kring begravning

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om begravning

S:ta Anna kapell på vänster sida, exteriör och interiör. S:ta Katarina kapell på höger sida, exteriör och interiör).

Begravningskapell

S:ta Katarina kapell och S:ta Anna är belägna vid Västra kyrkogården.

Minnesstund / Begravningskaffe

efter begravningsgudstjänsten i lugn och rofylld miljö. Vårhemstugan, Richardsonsgatan 2, är belägen i närhet till S:ta Anna och S:ta Katarina kapell.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Gravskötsel

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsenheten och gravrättsinnehavarna.

Händer under året

Här beskrivs olika händelser under året på kyrkogårdarna.

Gravstenssäkerhet

Kontroll- och monteringshänvisningar

Begravningsavgift

Genom begravningsavgiften som betalas av alla via skatten har du tillgång till följande tjänster.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Halmstads församling.

Gravrätt

Gravrätt är både som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet.

Etiska regler och riktlinjer

Etiska regler och riktlinjer för kyrkogårdsförvaltningen i Halmstad.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.