Foto: Karin Gunnarsson

Kyrkogård/Begravning

Halmstads Kyrkogårdsförvaltning ansvarar för alla ärenden som rör begravningar på Västra kyrkogården, Karlsro, Norra kyrkogården, Holms kyrkogård och Sperlingsholms kyrkogård.

Trasig bevattningspump

Tyvärr har vår bevattningspump gått sönder på Västra kyrkogården och Karlsro. Detta påverkar den nattliga vattningen. Ska du plantera nya blommor på en grav? Se till att vattna för hand och hämta då vatten i vår trampbevattning. 

Förvaltningen sköter kyrkogårdsmark vars sammanlgda ytor utgör 23,2 hektar. Vidare har vi hand om kyrkomark, skötseln av cirka 4 500 gravar och vi har ett krematorium och två begravningskapell. Vår verksamhet finansieras av begravningsavgiften.

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år.  Den avlidnes önskan skall så långt som möjligt följas vid val av gravplats.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för bokning av kapell, gravrättsärenden, visning av gravar, kremation, gravvårdsritningar samt gravsättning av kistor och urnor.

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att föra gravbok. Där ska bland annat aktuella uppgifter finnas om gravrättsinnehavaren/arna. När gravrättsinnehavare avlider är det därför dödsboets skyldighet att inom sex månader anmäla ny gravrättsinnehavare till förvaltningen.
Glöm inte att anmäla adressändring till kyrkogårdsförvaltningen.

HALMSTADS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Besöksadress: Karlsrovägen 29. Telefon +46(35) 282 20 30
Postadress: Karlsrovägen 29, 302 34 Halmstad.
e-post kyrkogarden.halmstad@svenskakyrkan.se

Telefontid: Måndag-fredag 09.00-15.00. Lunchstängt 11.30-13.00