Foto: Alex Giacomini IKON

Trivselträffar och mötesplatser

Alla är varmt välkomna till våra träffpunkter och mötesplatser. Oftast finns en programpunkt, som föredrag, musik, eller något annat inspirerande, eller så träffas vi till en stunds gemenskap och delar en stund av livet tillsammans.

Terminsprogram för de olika träffarna och verksamheterna hittar Du under rubrik "Händer i församlingen" på webbens första sida.

 

Språkcafé

Martin Luthers kyrka, måndagar 13.00-14.30 
Andersbergskyrkan, torsdagar kl 13.00 -14.30

TrivselTRÄFFEN

i Kärlekens kyrkhem kl 13.30-15.30  / för datum se kalendern

Flitiga fingrar

i Holms församlingshem måndagar, ojämn vecka, kl 13.30-15.30 / se kalendern 

VÅFFELCAFÉ

i Martin Luthers kyrka, onsdagar kl 14.00-15.30. Terminsstart: 19/1

 

 STICKCAFÉ
i Olaus Petrigården, onsdagar, ojämna veckor, kl 13.30-15.30 / se kalendern

Missionskretsen

S:t Nikolai församlingshem, torsdag kl 14.00/ för datum se kalendern