Foto: Magnus Aronson IKON

Pilgrimsvandringar 2021

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Vandringarna arrangeras av Halmstads Pilgrimsråd i samarbete med Halmstads och Snöstorps församlingar. Målsättningen är att arrangera minst en vandring varje månad och ge möjlighet att landa hos sig själv och hos Gud.
Välkommen att följa med ...

Vi samlar följande måndagar kl 18.00
21 /6 Snöstorps församlingsgård
19/7 Ön
16/8 Björkelund, väg 25 mot Simlångsdalen
20/9 Sjömanskyrkan
18/10 Vallåskyrkan
15/11 Sagoängen, Galgberget
20/12 Tönnersjö kyrka

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

För att undvika den fjärde vågen av pandemin får var och en ta med eget kvällsfika. Medtag också sittunderlag och ”Lilla Pilgrimsboken”.

Så här går en kvällsvandring till:

  • Vi är ute hela tiden.
  • Vi presenterar oss för varandra, vad vi heter och var vi bor.
  • Vi berättar om vad en pilgrimsvandring är och hur den går till.
  • Vi vandrar i lugn takt i ca 1 1/2 timme.
  • Man har med egen matsäck/fika och sittunderlag.
  • Om man har, ta med den lilla gröna pilgrimsboken.
  • Efter fikat samtalar vi och avslutar med enkel andakt.
  • Vi brukar vara färdiga ca kl 20.30.

Kontaktpersoner / mer info om vandringarna

Elisabet Kling, Halmstads församling, tel 035-282 21 07
Susanne Franzén, Halmstads församling, tel 035-282 21 07