Taggtråd
Foto: Robert Klank

Fängelsekyrkan

Fängelsekyrkan finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt i Sverige. Sveriges Kristna Råd har till uppdrag att samordna och förmedla den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. I Halmstad finns Fängelsekyrkan på Kriminalvårdsanstalten i närheten av handelsområdet Flygstaden.

 

Religion - en rättighet

Alla människor har rätt att utöva sin religion – och i detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet eller den egna religionen. I Halmstad består teamet av en katolsk diakon, en imam och en diakon från Svenska kyrkan. Dessa kallas NAV-medarbetare som står för Nämnden för Andlig Vård inom kriminalvården. I fängelsekyrkans uppdrag är att finnas för både intagna och personal.

Samtal, stöd, gudstjänster och behandlingsprogram

Att sitta inlåst är en omtumlande och svår upplevelse för många. Plötsligt är man ensam med sina tankar, minnen och oro inför framtiden. Samtidigt har man som intagen i fängelse få möjligheter till enskilda samtal. Genom kontakten med fängelsekyrkans personal får man en möjlighet att samtala om livet; både det svåra och glädjen som kan finnas. I gudstjänster och andakter belyses livsfrågor som man som intagen kan bära på.

Vill du vara med i en besöksgrupp?

Fängelsekyrkans besöksgrupp ger en möjlighet för dig som är intresserad att möta människor som är intagna. Besöksgruppen är en länk till tillvaron utanför grindarna för de intagna och ger ofta upphov till givande samtal. Introduktionsutbildning genomgår man alltid och utdrag från polisregistret krävs för medverkan.