Foto: Gustaf Hellsing

Högskolan

Välkommen till Halmstad och Svenska kyrkan! Martin Luthers kyrka, är den kyrka som ligger närmast högskolan, Du är välkommen dit, men också till församlingens övriga kyrkor.

Gudstjänster

Veckomässa och Bön för fred - onsdagar kl 18.00 i Martin Luthers kyrka
Mässa söndagar kl 10.00 i Martin Luthers kyrka
Mässa söndagar kl 14.00 i Andersbergskyrkan

 

Mima-kören

Damkör mellan 20-40 år, övar torsdagar kl 18.45-20.15 i Martin Luthers kyrka. 
Körledare Marita Björck tel 035-282 21 34.
marita.bjorck@svenskakyrkan.se

Kyrkans samtalsmottagning för unga

För dig som är mellan 14 och 25 år. Vi finns på Olaus Petrigården, Muraregatan 34.
Kontakt: ungasamtal.halmstad@svenskakyrkan.se eller 035-282 20 68

Enskilda samtal

Om du känner att du behöver prata med någon finns församlingens präster och diakoner. Kontakt får du via vår församlingsexpedition 035-282 20 60.

Mind

(Självmordslinjen) Här kan man få hjälp och stöd tel 901 01 mellan kl 06.00-24.00

A Map to the Martin Luther Church