Foto: Mona Davidsson

Sopplunch

Vi har soppluncher i vår församling men på grund Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsar vi antalet besökare. Välkommen!

Andersbergskyrkan
Sopplunchen i Andersberg ligger nere pga rådande restrektioner kring Covid-19.

Holms församlingshem
En torsdag i månaden kl 12.00. För datum se predikotur och månadsblad.

Kärlekens kyrkhem
En torsdag i månaden kl 12.00. Teckenspråkig gudstjänst kl 11.30.
För datum se predikotur och månadsblad.

Olaus Petri kyrka
Varje tisdag kl 11:30-13:00. Lunchmusik i kyrkan från kl 11.15.

S:t Nikolai församlingshem
Varje fredag kl 11:30-13:00. Stilla stund i andaktsrummet kl 11.20.