Foto: Magnus Aronson IKON

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige för perioden 2018-2021. Foto: Mona Davidsson

KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.
Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet. Ledamöterna sitter i fyra år, mandatperioden 2018–21.
 
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ledamöter -  Jannike Karlsson, Fredrik Luhanka, Rose-Marie Jönsson, Jan Olof Johansson, Stina Larsson, Urban Landström, Lilian Ledel, Bo Johansson, Dragica Gvozdenovic
Ersättare -  Ulf Johansson, Maria Persdotter, Linné Torbjörnsson, Ulla-Britt Borgstrand, Lennart Persson
 
Borgerligt alternativ
Ledamöter - Bengt Kjellgren, Liselotte Svensson, Christina Nillius, Christofer Lundholm, Annette Nordén
Ersättare - Carl-Johan Berthilsson, Gunnar Larsson 

Centerpartiet
LedamöterGunnel Bengtsson, Lizzie Nilsson, Stig Streijffert
Ersättare - Henrik Andersson, Annika Johansson Sävborg

Frimodig kyrka
Ledamöter - Tomas Seidal, Benedicte Södergren, Ulf Sjödahl
Ersättare - Anna-Kajsa Lindmark, Patrik Ekheimer

Sverigedemokraterna
Ledamot: Lars Björk
Ersättare: -

Öppen kyrka - en kyrka för alla
Ledamöter - Håkan Jonsson, Robert Carlsson, Håkan Ramsén, Linda Pilcher, Ewa Johansson, Maria Jälmsjö, Eva Bengtsson, Martin Pilcher, Gustaf Tellqvist, Åsa Lauer
Ersättare -  Lena Seppä, Carina Lindgren, Solveig Larsson, Peter Lundqvist, Gun Thellqvist
 
Ordförande Bengt Kjellgren
1:e vice ordförande Håkan Ramsén
2:e vice ordförande Fredrik Luhanka

......................................................................................................
 
KYRKORÅDET
Ordinarie ledamöter
Lennart persson (S), Jan-Olof Johansson (S), Rose-Marie Jönsson (S), Jannike Karlsson (S), Stina Larsson (S), Bengt Kjellgren (BA), Liselotte Svensson (BA), Gunnel Bengtsson (C), Annika Johansson Sävborg (C), Ulf Sjödahl (FK), Robert Carlsson (ÖKA), Ewa Johansson (ÖKA), Håkan Jonsson (ÖKA), Maria Jälmsjö (ÖKA), Håkan Ramsén (ÖKA)
Ersättare
Bo Johansson (S), Ulf Johansson (S), Linné Torbjörnsson (S), Christina Nillius (BA), Henrik Andersson (C), Benedicte Södergren (FK), Eva Bengtsson (ÖKA), Solweig Larsson (ÖKA), Linda Pilcher (ÖKA)
Ordförande Jan-Olof Johansson
Vice ordförande Liselotte Svensson

......................................................................................................

Kyrkorådets arbetsutskott
Jan-Olof Johansson (S) ordförande, Bengt Kjellgren (BA) vice ordförande, Jannike Karlsson (S), Gunnel Bengtsson (C), Eva Johansson (ÖKA), Håkan Jonsson (ÖKA).

Barn- och ungdomsutskottet
Stina Larsson (S) ordförande, Henrik Andersson (C) vice ordförande, Ulf Johansson (S), Bengt Kjellgren (BA), Ulrika Kjellberg (C), Ewa Johansson (ÖKA), Robert Carlsson (ÖKA).

Fastighetsutskottet
Jan-Olof Johansson (S) ordförande, Carl-Johan Berthilsson (BA) vice ordförande, Christina Nillius (BA), Stig Streiffert (C), Håkan Jonsson (ÖKA), Håkan Ramsén (ÖKA), Rose-Marie Jönsson (S)

Personalutskottet
Liselotte Svensson (BA) ordförande, Lennart Persson (S) vice ordförande, Jannike Karlsson (S), Jan-Olof Johansson (S), Christian Lidén (C), Eva Bengtsson (ÖKA), Linda Pilcher (ÖKA).

Områdesutskottet S:t Nikolai/Olaus Petri
Christina Nillius (BA) ordförande, Jannike Karlsson (S) vice ordförande, Ulla-Britt Borgstrand (S), Per Magnusson (C), Solveig Larsson (ÖKA), Mikaela Sjöholm (ÖKA).

Områdesutskottet Martin Luther/Andersberg
Rose-Marie Jönsson (S) ordförande, Göran Einerborg (S) vice ordförande, Linné Torbjörnsson (S), Lars-Erik Blank (BA), Jenny Håkansson (C), Lena Seppä (ÖKA), Robert Carlsson (ÖKA).

Områdesutskottet Kärleken/Holm
Annika Johansson Sävborg (C) ordförande, Stina Larsson (S) vice ordförande, Birgit Johansson (S), Anita Eriksson (C), Lizzie Nilsson (C), Håkan Jonsson (ÖKA), Ewa Johansson (ÖKA).

SAMMANTRÄDESDAGAR 2021