Foto: Magnus Aronson IKON

Förtroendevalda

KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.
Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet. Ledamöterna sitter i fyra år, mandatperioden 2022–25.
 
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ledamöter - Jan-Olof Johansson, Jannike Karlsson, Fredrik Luhanka, 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson, Urban Landström, Lennart Persson, Linné Torbjörnsson, Ulla-Britt Borgstrand, Dragica Gvozdenovic, Maria Persdotter.
Ersättare -  Göran Einerborg, Kersti Good, Ulf Johansson, Per Åke Pålsson, Elisabeth Schönbeck.

Borgerligt alternativ
Ledamöter - Bengt Kjellgren, ordförande. Carl-Johan Berthilsson, Christina Nillius, Anette Nordén, Christofer Lundholm.
Ersättare - Johan Douglas, Tomas Green, Agnes Kjellgren.

Centerpartiet
Ledamöter - Annika Johansson Sävborg, Henrik Andersson, Stig Streijffert, Anita Eriksson, Christian Lidén.
Ersättare - Gunnel Bengtsson, Gunvor Eriksson.

Frimodig kyrka
Ledamöter - Patrik Ekheimer, Jasmine Ytterstedt, Tomas Seidal, Benedicte Södergren.
Ersättare - Gunne Björhag, Ulf Sjödahl.


Lars Björk, politisk vilde


Öppen kyrka - en kyrka för alla

Ledamöter - Håkan Jonsson, Ewa Johansson, Robert Carlsson, Håkan Ramsén, 1.e vice ordförande. Lotta Eliasson, Jacob Wulf, Gustav Tellqvist, Linda Pilcher, Lena Seppä, Malin Öhrling.
Ersättare -  Eva Bengtsson, Anna Brånalt, Maria Jälmsjö, Solweig Larsson, Peter Lundkvist. 


Ordförande Bengt Kjellgren (BA)
1:e vice ordförande Håkan Ramsén (ÖKA)
2:e vice ordförande Fredrik Luhanka (S)

......................................................................................................
 
KYRKORÅDET
Ordinarie ledamöter
Jan-Olof Johansson (S), Jannike Karlsson (S), Rose-Marie Jönsson (S), Urban Landström (S), Lennart Persson (S), Bengt Kjellgren (BA), Christina Nillius (BA), Annika Johansson Sävborg (C), Henrik Andersson (C), Patrik Ekheimer (FK), Robert Carlsson (ÖKA), Ewa Johansson (ÖKA), Lotta Eliasson (ÖKA), Håkan Ramsén (ÖKA).

Ersättare
Linné Thorbjörnsson (S), Ulf Johansson (S), Johan Douglas (BA), Stig Streifert (C), Benedicte Södergren (FK), Solweig Larsson (ÖKA), Linda Pilcher (ÖKA).

Ordförande Jan-Olof Johansson (S)
Vice ordförande Annika Johansson Sävborg (C)

......................................................................................................

Kyrkorådets arbetsutskott
Jan-Olof Johansson (S) ordförande. Annika Johansson Sävborg (C) vice ordförande. Bengt Kjellgren (BA) Jannike Karlsson (S), Ewa Johansson (ÖKA), Robert Carlsson (ÖKA).

Barn- och ungdomsutskottet
Henrik Andersson (C) ordförande, Christofer Lundholm (BA) vice ordförande, Ulf Johansson (S), Elisabeth Schönbeck (S), Ewa Johansson (ÖKA), Jacob Wulff (ÖKA).

Fastighetsutskottet
Lennart Persson (S) ordförande, Christina Nillius (BA) vice ordförande, Stig Streiffert (C), Håkan Ramsén (ÖKA), Mattias Karlsson (ÖKA), Linné Torbjörnsson (S).

Personalutskottet
Jannike Karlsson (S) ordförande. Annette Nordén (BA) vice ordförande. Urban Landström (S), Per Magnusson (C), Robert Carlsson (ÖKA), Linda Pilcher (ÖKA).

Gudstjänst/verksamhetsutskott Centrum S:t Nikolai/Olaus Petri
Ulla-Britt Borgstrand (S) ordförande. Thomas Green (BA) vice ordförande. Jannike Karlsson (S), Alf Erikssson (-), Ulf Sjödahl (-), Solveig Larsson (ÖKA), Michaela Sjöholm (ÖKA).

Gudstjänst/verksamhetsutskott Martin Luther/Andersberg
Rose-Marie Jönsson (S) ordförande. Lars-Erik Blank (BA) vice ordförande. Linné Torbjörnsson (S), Ulf Johansson (S), Viktor Rundqvist (C), Lena Seppä (ÖKA), Lotta Eliasson (ÖKA).

Gudstjänst/verksamhetsutskott Kärleken/Holm
Annika Johansson Sävborg (C) ordförande. Per Åke Pålsson (S) vice ordförande. Anita Eriksson (C), Lizzie Nilsson (C), Bitte Jonsson (ÖKA), Ewa Johansson (ÖKA), Jessica Karlsson (ÖKA).