Foto: Emma Berkman

Medlemskap

Ditt medlemskap bidrar till att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Halmstads församling ger stöd, inspiration och hjälp till tusentals människor varje år. Stöd och hjälp som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Du kan antingen besöka oss för att ansöka om medlemskap eller fylla i formuläret här nedanför. Då skapas en blankett som du ska skriva ut, skriva under och skicka till församlingen. Adressen är: Halmstads församling, Box 261, 30107 Halmstad.
När ditt inträde är registrerat skickar vi ett medlemsbevis som bekräftelse.

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta sin verksamhet. Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter kan Svenska kyrkan erbjuda en mångfaldig verksamhet. Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer sju av dem:

Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet – för alla överallt
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. På en del orter finns soppkök för hemlösa, på andra ställen erbjuds aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

 
Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

VARJE ÅR

• får hemlösa duscha, äta lagad mat och sova över 2 750 nätter i en ren säng på Nattcaféet, som drivs av Halmstads kristna råd.

• har vi cirka 9 500 besök av barn och föräldrar i våra öppna barn- och ungdomsverksamheter – helt gratis. Babycafé och babysång erbjuds vid ett hundratal tillfällen per år, öppen förskola finns flera gånger i veckan.

• får flera hundra utsatta hushåll tillfälligt ekonomiskt stöd. För många familjer finns ingen annan utväg än att be kyrkan om hjälp när de hamnat i kris. Vi ger också stöd till lokala föreningar – till exempel Unga KRIS och Kvinnojouren.

• deltar mer än 41 000 personer i gudstjänster. År 2017 erbjöds mer än åttahundra tillfällen att fira någon form av gudstjänst. Till den siffran ska läggas till exempel andakter på äldreboenden, dop och vigslar.

• njuter flera tusen personer av konserter och musikgudstjänster.

• deltar närmare 15 000 personer vid dop, bröllop och begravning.

• medverkar över 450 barn, ungdomar och vuxna i någon av våra körer.

• söker sig flera hundra personer till pilgrimsvandringar, leva vidare-, samtals- och bibelgrupper.

• erbjuder vi hundratals tillfällen för daglediga vuxna att träffas. Trivselträffar, våffelcaféer, stick- och virkgrupper och stavgång är exempel på sådana aktiviteter som drygt 12 000 besök per år.

• engagerar sig personal och volontärer i Svenska kyrkans internationella arbete, genom aktivt arbete i exempelvis fasteinsamling och julkampanj.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella