Foto: Madelen Zander IKON

Så hanterar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Vad gäller vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för jobbansökan och kursanmälan har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i Excelformat eller annat maskinläsbart, allmänt använt och strukturerat format.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till
dataskyddsombud Håkan Wallentin 035-282 21 24 eller via mejl: hakan.wallentin@svenskakyrkan.se

GDPR och mejl

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post (mejl) till oss.

GDPR och fotografier

Så här hanterar vi foton i Halmstads församling.

GDPR och rekrytering

Så här behandlar vi personuppgifter om du söker en tjänst i Halmstads församling.

GDPR - övrigt

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig till en verksamhet i Halmstads församling, eller om du söker fondmedel.