Foto: Johannes Frandsen

Promenad

En promenad för hälsa och gemenskap.

Promenadgrupp på Kärleken

Samling tisdagar kl 10.00 vid Vårdcentralen Hertig Knut på Kärleken.
11.00 Hälsofika i Kärlekens kyrkhem. 11.30 Middagsbön.
 
Vi delar in oss i olika promenadgrupper efter förmåga.
Vill Du bara komma och vara med på Hälsofikan kl 11 så är Du
också välkommen! Har Du några frågor, kontakta diakon Elisabet Kling tel 035-282 21 07. E-post: elisabet.kling@svenskakyrkan.se

Stavgång i Martin Luther

Torsdagar kl 9.30 mellan mars - oktober. Samling vid Martin Luthers kyrka. Har Du några frågor, kontakta diakon Susanne Franzén tel 035-282 21 31. E-post: susanne.e.franzen@svenskakyrkan.se

Vi startar den 7 mars 2019.