Foto: Alex&Martin IKON

Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig förvaltningen att mot en kostnad utföra skötseln.

Betalning kan antingen ske årsvis med faktura eller genom flerårsavtal.
Tänk på att beställa önskade blommor/planteringar vid samma tillfälle då det tas ut en avgift för varje faktura. 

Skötselavtal
Gravplatsen hålls i vårdat och värdigt skick. Befintlig planteringsyta sköts genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord. Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar. Borttagning av vissna blommor ur vasar. Putsning av vår- och sommarblommor. Vinterdekorationer och granris tas bort i samband med vårstädningen.

Priset för skötseln av gravplatser baseras på gravplatsens storlek. Ring till förvaltningen för att få ett kostnadsförslag.