Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Halmstads församling Besöksadress: Kyrkogatan 11, 30242 Halmstad Postadress: Box 261, 30107 Halmstad Telefon:+46(35)2822000 E-post till Halmstads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig förvaltningen att mot en kostnad utföra skötseln.

Betalning kan antingen ske årsvis med faktura eller genom flerårsavtal.

Skötselavtal
Gravplatsen hålls i vårdat och värdigt skick. Befintlig planteringsyta sköts genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord. Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar. Borttagning av vissna blommor ur vasar. Putsning av vår- och sommarblommor. Vinterdekorationer och granris tas bort i samband med vårstädningen.

Priset för skötseln av gravplatser baseras på gravplatsens storlek. Ring till förvaltningen för att få ett kostnadsförslag.