Foto: IKON

Dop Konfirmation Vigsel Begravning

DOP - KONFIRMATION - VIGSEL - BEGRAVNING Kyrkan finns för Dig genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Genom dopet välkomnar vi en ny människa i kyrkans gemenskap.
I konfirmationen firar vi våra konfirmander som vuxit upp och nu bekräftar sitt dop.
Vigseln är en symbolisk och vacker högtid. I vigselakten uttrycker och bekräftar två människor inför Gud sin kärlek till varandra och vilja att vandra genom livet tillsammans.
När någon går bort hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Läs mer på följande sidor och välkommen att kontakta oss.
Telefon och öppettider finns under rubrik "Halmstads församling"